Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  TDR (Time Domain Reflectometer)

  TDR (Time Domain Reflectometer) - podstawowe urządzenie do testowania miedzianego okablowania telekomunikacyjnego. Wykorzystuje zjawisko odbicia jednostkowego impulsu elektrycznego o stromych zboczach od niejednorodności toru transmisyjnego (złącza, przewężenia przerwy), a następnie odpowiednią analizę tak...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TCP (Transmission Control Protocol)

  TCP (Transmission Control Protocol) - klasyczny protokół transportowy czwartej warstwy modelu ISO/OSI ogólnego przeznaczenia, oferujący niezawodną, połączeniowo zorientowaną transmisję danych w sieciach o różnych sposobach transmisji: LAN, MAN lub WAN. Ściśle definiuje mechanizmy współpracy z...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TCP/IP (Transmission Control Protocol Internet Protocol)

  TCP/IP (Transmission Control Protocol Internet Protocol) - zestaw wielu protokołów komunikacyjnych opracowanych (lata 60.) dla pakietowej sieci rozległej WAN, który stał się de facto otwartym standardem komunikacyjnym komputerów działających z protokołem IP. Zawiera dwie grupy protokołów składowych:...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /1 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TD-CDMA (Time Division CDMA)

  TD-CDMA (Time Division CDMA) - jeden z dwóch typów realizacji interfejsu radiowego w systemie komórkowym 3G UMTS. Stosuje zwielokrotnienie dostępu z podziałem kodów oraz dupleks czasowy TDD w pasmach, w których nie można wprowadzać dupleksu częstotliwościowego FDD.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tandem siłowni telekomunikacyjnej

  Tandem siłowni telekomunikacyjnej - popularnie generator prądotwórczy, stanowiący rezerwowe źródło energii elektrycznej i pozwalający całkowicie uniezależnić zasilanie odbiorników elektrycznych od napięcia w sieci 220/230 V (AC), podstawowego systemu elektroenergetycznego. Generator tandemu przetwarza...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TDD (Time Division Duplex)

  TDD (Time Division Duplex) - sposób realizacji dwukierunkowej transmisji, w którym dla każdego kierunku dane nadaje się w innych szczelinach czasowych. Możliwa jest asymetryczna transmisja dupleksowa przez przyporządkowanie większej liczby szczelin czasowych dla konkretnego kierunku transmisji (zwykle „w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taryfikacja usług (billing)

  Taryfikacja usług (billing) - sposób automatycznego naliczania wielkości opłat za zrealizowane usługi telekomunikacyjne. W systemach komutacji publicznej taryfikacja opiera się na indywidualnym zliczaniu impulsów taryfikacyjnych niezależnie dla każdego indywidualnego abonenta oraz oddzielnie dla każdej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TDM (Time Division Multiplexing)

  TDM (Time Division Multiplexing) - zwielokrotnienie z podziałem czasu, stanowiące jeden z najbardziej popularnych sposobów zwielokrotnienia liczby kanałów utworzonych przez jedno fizyczne łącze transmisyjne.

  Polega na umownym podziale kanału transmisyjnego na szereg następujących po sobie szczelin...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TCM (Trellis Coded Modulation)

  TCM (Trellis Coded Modulation) - kombinacja modulacji QAM z nadmiarowym kodowaniem splotowym Trellis-Coding, stosowana w nowszych modemach, począwszy od standardu V.32 (do V.34). W kodowaniu TCM odwzorowanie sygnału jest związane ze zmianą amplitudy i fazy sygnału podobnie jak w modulacji QAM, a każda...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TCN (Train Computer Network)

  TCN (Train Computer Network) - sieciowe rozwiązanie telekomunikacyjne, stosowane w taborze kolejowym, przeznaczone do tworzenia sieci teleinformatycznej w składach pociągów pasażerskich osiągających duże szybkości: niemiecki ICE, francuski TVG, włoski Pendolino. Moduły systemu TCN są instalowane w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /895

  praca w formacie txt

Do góry