Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Telemedia

  Telemedia - nazwa współczesnej techniki oprogramowania wdrażanej przez Lucent Technologies dla użytkowników Internetu, umożliwiającej łączne przesyłanie głosu o jakości telefonii stacjonarnej wraz z muzyką o jakości płyt CD.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telefonia komputerowa

  Telefonia komputerowa - łączenie funkcji telefonu z usługami oferowanymi przez komputer. Obejmuje 3 zbieżne pojęcia: integrację telefonu z komputerem zwaną CTI, właściwą telefonię komputerową oraz integrację systemów telefonicznych i komputerowych w jeden system o strukturze pakietowej (dedykowane...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /1 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telefaks (facsmile, fax)

  Telefaks (facsmile, fax) - elektroniczne urządzenie komunikacyjne do przesyłania obrazów łączem telefonicznym, nazywane inaczej urządzeniem telekopiowym, faksy- mile, terminalem faksującym lub potocznie faksem. Przekaz informacji faksowej w postaci binarnej wymaga urządzenia skanującego po stronie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telemedycyna

  Telemedycyna - zestaw usług telekomunikacyjnych oparty na różnorodnych technologiach transmisji oraz informatyce medycznej. Umożliwia zdalne świadczenie usług medycznych, także bieżącą wymianę informacji między ośrodkami medycznymi - usprawniając kontakt personelu lekarskiego z pacjentem.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teledesic

  Teledesic - satelitarny szerokopasmowy system komunikacji multimedialnej o dużej pojemności (ponad 20 min abonentów), oparty na 288 aktywnych satelitach rozmieszczonych równomiernie na 12 orbitach o wys. 1375 km. System jest przewidziany do obsługi dwóch typów terminali stacjonarnych:

  standardowego z...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika komponentowa

  Technika komponentowa - współcześnie stosowana, modelowa technologia tworzenia aplikacji (również sieciowych), łącząca cechy programowania modularnego z możliwością wielokrotnego użycia raz przygotowanych elementów oprogramowania. Cechą charakterystyczną komponentowej techniki programowania jest...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technologia PD (Phase-change Dual)

  Technologia PD (Phase-change Dual) - wcześniejsza odmiana dwufazowego optycznego sposobu zapisu na płytach CD z odczytem wielokrotnym i z powtórnym zapisem nowych danych, opracowana (od 1995 r.) przez japońską firmę Matsushita (Panasonic). W technologii tej wykorzystuje się zjawisko zmiany właściwości...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technologia SLR/MLR (Scalable Linear Recording/Multichannel Linear Recording)

  Technologia SLR/MLR (Scalable Linear Recording/Multichannel Linear Recording) - rozwijana od 1996 r. przezTandberg Data (Quantum) technologia skalowanego zapisu liniowego SLR oraz wielokanałowego zapisu MLR na taśmach magnetycznych, należąca obecnie do popularnych sposobów rejestracji danych w streamerach...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teleakcja

  Teleakcja - wydzielona grupa usług sieci cyfrowej ISDN, dla których wspólną cechą jest przekaz komunikatów sterujących do wielu użytkowników lub odbiór komunikatów zbiorczych, zwykle o niewielkiej szybkości do - 9,6 kb/s. Usługi te są realizowane wyłącznie w trybie transmisji pakietowej przez kanał...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TDMA (Time Division Multiple Access)

  TDMA (Time Division Multiple Access) -  metoda wielokrotnego dostępu do pojedynczego medium transmisyjnego z podziałem czasu. Polega na ustaleniu przedziałów czasowych zwanych szczelinami (tworzących ramki w których są umieszczana dane pochodzące od różnych użytkowników. Przesyłane przez medium sygnały...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /406

  praca w formacie txt

Do góry