Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  TFTS (Terrestrial Flight Telephone System)

  TFTS (Terrestrial Flight Telephone System) - europejski standard naziemnego systemu lotniczej łączności telefonicznej, wprowadzany obecnie dla pasażerów komunikacji lotniczej.

  Parametry systemu ustalone (1992 r.) przez ETSI wykorzystują częstotliwości radiowe w pasmach 1670-1675 MHz (transmisja...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TMN (Telecommunication Management Network)

  TMN (Telecommunication Management Network) - architektura funkcjonalna do zarządzania siecią telekomunikacyjną. Obejmuje funkcje związane ze sterowaniem, monitorowaniem i rejestrowaniem zasobów sieci w celu zapewnienia jej efektywnego wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

  Funkcje zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TLS (Transport Layer Security)

  TLS (Transport Layer Security) - procedura zabezpieczania przekazów przesyłanych w warstwie transportowej modelu ISO/OSI. Zasadniczy poziom zabezpieczeń protokołu TLS obejmuje następujące funkcje: zapewnienie integralności transportowanych danych (z mechanizmem wykrywania i usuwania niepożądanych zmian w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Topologia sieci

  Topologia sieci - sposób fizycznego i logicznego połączenia elementów sieci teleinformatycznej (węzłów, stacji i terminali) na określonym obszarze za pomocą okablowania sieciowego. Topologie sieci lokalnych obejmują podsieci, stanowiące elementy sieci złożonych, wśród których wyróżnia się...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tłumienie światłowodu

  Tłumienie światłowodu - czynnik zmniejszający moc promienia świetlnego prowadzonego wewnątrz włókna światłowodowego, lecz nie zmieniający kształtu przesyłanego sygnału. Ze wzrostem długości łącza tłumienie rośnie1 w końcu ogranicza maks. zasięg transmisji sygnałów optycznych. Do kompensacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telewizja interaktywna IVoD (lnteractive Video on Demand)

  Telewizja interaktywna IVoD (lnteractive Video on Demand) - usługa multimedialna udostępniająca dystrybucję obrazu w środowisku sieciowym. W klasie usług dystrybucyjnych o interaktywnym oddziaływaniu abonenta wyróżnia się następujące klasy usług:

  wideo na życzenie VOD (Video on...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telepraca

  Telepraca - forma organizacji pracy zdalnej, umożliwiająca pracownikom firmy (telepracownikom) wypełnianie swoich obowiązków służbowych poza tradycyjnym i miejscem ich pracy.

  Telepracownicy kontaktują się z pozostałymi współpracownikami i kierownictwem macierzystego biura, a także uzyskują dostęp do...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testowanie okablowania

  Testowanie okablowania - metody kontroli miedzianego medium transmisyjnego za pomocą testerów kablowych i reflektometrów TDR w celu sprawdzenia ciągłości okablowania budynku i zewnętrznych przyłączy teleinformatycznych, ustalenia zgodności okablowania z normami, atestami oraz wymaganiami...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telewizja dozorowa

  Telewizja dozorowa - system telewizji przemysłowej wyposażony w kamery do obserwacji ważnych lokalizacji (tras dojazdowych, wejść do budynku, korytarzy, parkingów, sal operacyjnych banku i dróg transportu pieniędzy), stanowiący ważny element infrastruktury teleinformatycznej budynku inteligentnego IBS. Dla...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teleteks (teletex)

  Teleteks (teletex) - jedna z usług telematyki, pierwotnie nazywana telegrafią biurową. Przewidziana początkowo do wewnętrznej obsługi korespondencji w przedsiębiorstwach głównie o charakterze biurowym, została praktycznie zastąpiona bardziej nowoczesną usługą poczty elektronicznej i usługą faksową...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /502

  praca w formacie txt

Do góry