Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Traceroute

  Traceroute - diagnostyczny protokół narzędziowy umożliwiający (podobnie jak komenda ping) śledzenie skoków wzdłuż ścieżki transportowej i określanie trasy przekazu bądź wyliczanie czasu jaki jest potrzebny na przejście pakietu z jednego rutera do drugiego.

  Pozwala identyfikować adres sieciowy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trafik

  Trafik - w telekomunikacji wartość średniego natężenia ruchu w kanale telefonicznym, złączu lub węźle sieciowym. Wielkość natężenia ruchu jest definiowana w stosunku do ruchu, jaki wnosi przeprowadzenie jednej rozmowy telefonicznej.

  Jednostką trafiku jest erlang [Erl], Jeden erlang oznacza ruch, w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transmisja analogowa

  Transmisja analogowa - sposób przesyłań sygnałów (głos, obraz, dane) przez kanały analogowe (np. linie telefoniczne lub kanały szerokopasmowe). Sygnały o charakterze ciągłym (analogowe) mogą być transmitowane bezpośrednio w linii, natomiast sygnały dyskretne ( cyfrowe, binarne) muszą być upodobnione...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transmisja anizochroniczna

  Transmisja anizochroniczna - sposób komunikacji przez łącze szeregowe, w którym przesyłane dane są generowane przez urządzenia komputerowe i nie mają czasowych ograniczeń w przekazie informacji, czyli nie wymagają transmisji w czasie rzeczywistym. Przeciwieństwem transmisji anizochronicznych (przekaz...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TP (Terminal Portability)

  TP (Terminal Portability) - jedna z usług dodatkowych oferowanych klientom sieci cyfrowej ISDN, pozwalająca użytkownikowi zawiesić istniejące połączenie, a następnie podjąć je z terminalu dołączonego do innego gniazda tego samego styku S/T lokalnej magistrali ISDN.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tłumienność jednostkowa

  Tłumienność jednostkowa - parametr charakterystyczny toru telekomunikacyjnego określający jego tłumienie przypadające na jednostkę długości (dB, W przypadku ogólnym tłumienność jednostkowa jest funkcją częstotliwości sygnału i przyjmuje różne wartości w zależności od właściwości fizycznych i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tłumienność toru

  Tłumienność toru - wielkość charakteryzując tor transmisyjny (również miedziany) pod względem jego zdolności do przekazywania mocy. Tłumienność toru określa stosunek mocy na wejściu toru do mocy na jego wyjściu przy dopasowaniu impedancyjnym wejścia i wyjścia - wyrażaną w decybelach (dB). Można...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity)

  TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity) - czasowy, unikatowy numer identyfikacyjny abonenta sieci komórkowej GSM, ustalany dla abonentów obcej sieci komórkowej i zapisywany w rejestrze abonentów wizytujących VLR.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TETRA (Trans-European Trunked Radio, Terrestrial Trunked Radio)

  TETRA (Trans-European Trunked Radio, Terrestrial Trunked Radio) - europejski standard zbiorowej łączności typu dyspozytorskiego (trankingowego), przystosowany do cyfrowej transmisji mowy i danych pakietowych.

  Zastępuje dotychczasowe dyspozytorskie sieci zbiorowe o lokalnym zasięgu, działające do tej pory w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Token Ring

  Token Ring - sieć komputerowa wykonana w topologii pierścienia zgodnie ze standardem IEEE 802.5, działająca na zasadzie przekazywania znacznika. Topologię pierścienia może przyjmować sieć fizycznie skonfigurowana jako gwiazda, z centralnie usytuowanym koncentratorem MAU, a znacznik jest wtedy przekazywany...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /1 608

  praca w formacie txt

Do góry