Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Regulacja funkcji układu krążenia

  Funkcja układu krążenia i przepływu krwi podlega dwojakiego rodzaju regulacji, a mianowicie regulacji miejscowej i regulacji układowej. Regulacją miejscową objęty jest przepływ krwi w naczyniach krwionośnych mózgowych, wieńcowych i nerkowych. Regulacją układową objęty jest przepływ krwi w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcja układu krążenia na wysiłki statyczne

  W czasie wysiłku statycznego dochodzi do ucisku na naczynia krwionośne przez napięte mięśnie. Powoduje to zamknięcie odpływu krwi tylnej z mięśni nawet przy stosunkowo niewielkich obciążeniach (25-30% siły maksymalnej), a przy zaangażowaniu dużej siły - zahamowanie lub nawet całkowite zamknięcie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikrokrążenie

  Mikrokrążenie tworzą tętniczki, naczynia włosowate, drobne żyłki, metarteriole oraz zespolenia tętniczo-żylne (ryc. 3.25). Rola mikrokrążenia polega na stworzeniu dużej powierzchni (około 1000 m2) wymiany tlenu i składników odżywczych oraz dwutlenku węgla i produktów przemiany materii pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /8 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ treningu na układ krążenia

  Do charakterystycznych zmian w czynności układu krążenia wywoływanych przez trening wytrzymałościowy należy zmniejszenie częstości skurczów serca (HR) w spoczynku, zwane bradykardią sportowców. U bardzo wytrenowanych sportowców HR w spoczynku często wynosi 40 ■ min"1, a czasem jest nawet niższe niż...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /8 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krążenie wieńcowe

  Podstawą prawidłowej funkcji mięśnia sercowego jest nieprzerwana podaż tlenu do kardiomiocytów. W mięśniu sercowym, podczas przepływu krwi przez naczynia włosowate, uwalniane jest znacznie więcej tlenu związanego z hemoglobiną niż w pozostałych tkankach organizmu (w sercu - 50% tlenu związanego z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /7 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wdech

  Wdech jest fazą czynną cyklu oddechowego, ponieważ pojawia się w konsekwencji skurczu mięśni wdechowych. Do mięśni wdechowych uczestniczących w spokojnym wdechu należy przepona i mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne. Podczas oddychania wysiłkowego we wdechu uczestniczą również mięśnie wdechowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl hemodynamiczny serca

  Cykl hemodynamiczny serca obejmuje generowanie zmian ciśnienia krwi oraz zmian objętości krwi w obrębie serca. Składa się on z kilku następujących po sobie faz i rozpoczyna się fazą skurczu przedsionków.

  W fazie skurczu przedsionków, w konsekwencji skurczu komórek mięśniowych ich ścian, ciśnienie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /6 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krwiobieg duży

  Początek krwiobiegu dużego stanowi lewa komora serca, a jego koniec - prawy przedsionek serca. Średnie ciśnienie krwi (patrz dalej) w lewej komorze serca wynosi 100 mm Hg, w prawym przedsionku serca - 5 mm Hg. Wobec powyższego gradient ciśnień w krwiobiegu dużym wynosi 95 mm Hg. Krążenie narządowe, a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /1 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skurcz mięśnia sercowego

  Molekularny mechanizm skurczu kardiomiocytów jest w zasadzie zbliżony do molekularnego mechanizmu skurczu komórek mięśni szkieletowych. Istotna różnica pomiędzy tymi mechanizmami polega na tym, że w odróżnieniu od komórek mięśni szkieletowych w skurczu kardiomiocytów uczestniczą nie tylko jony wapniowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /7 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność elektryczna mięśni szkieletowych

  Pobudzenie błony komórki mięśniowej wiąże się z ruchem jonów sodu i potasu, który wywołuje powstanie pola elektrycznego wokół czynnego włókna. Jeżeli w tym polu znajduje się elektroda rejestrująca, to można zapisać potencjał czynnościowy włókna mięśniowego (ryc. 2.9). Ponieważ potencjał...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 840

  praca w formacie txt

Do góry