Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  OLEJKI LOTNE

  OLEJKI LOTNE, o le jk i eteryczne — dośćzłożone, lotne substancje organiczne występującew różnych organach rośliny; zapach i skład chemicznyposzczególnych olejków są charakterystycznedla każdego gatunku rośliny, a nawetodmiany; olejki są wytwarzane przez komórkiprzystosowane do czynności wydzielania;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRYWA ŚNIEŻNA

  OKRYWA ŚNIEŻNA — warstwa śniegu na zasiewachozimych: zasadniczo pożądana, jeśliśnieg spadnie na zamarzniętą ziemię, kiedyrośliny już nie oddychają, pod ochroną bowiemśniegu rośliny lepiej znoszą silne mrozy. Zbytgruba i długotrwała okrywa śnieżna wpływaujemnie, gdyż powoduje uduszenie się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŁÓW

  OŁÓW — metal o barwie szarej z metalicznympołyskiem; pod wpływem powietrza pokrywasię tlenkiem ołowiu, który zapobiega dalszemuutlenianiu. Ołów jest odporny na działaniekwasów (zwłaszcza kwasu siarkowego). Kwasyorganiczne „nagryzają” ołów tylko w obecnościpowietrza; ołów nie jest natomiast odpornyna...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKSYDAZY

  OKSYDAZY — enzymy katalizujące procesyutleniania, np. oksydaza cytochromowa, oksydazakwasu askorbinowego itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OM, Q

  OM, Q — jednostka oporu elektrycznego; opórprzewodnika o przekroju I mm2, gdy przepływaprzez niego prąd o napięciu 1 wolta i natężeniu1 ampera; w przybliżeniu jest to opór słupartęci (długości 106,3 cm, o jednakowym na całejdługości przekroju 1 mm2 i masie 14,45 g),stawiany nie zmieniającemu się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRZESYWANIE

  OKRZESYWANIE — usuwanie za pomocą siekierylub piły konarów, gałęzi i sęków na stojącymlub ściętym drzewie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres wylęgania choroby

  Okres wylęgania choroby — czas,jaki upływa między zakażeniem rośliny albozwierzęcia a ukazaniem się pierwszych objawówchoroby

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRĘŻNiCA

  OKRĘŻNiCA  — odcinek jelita grubego pomiędzyjelitem ślepym a prostym; szczególniepojemny u konia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES SPOCZYNKOWY U ROŚLIN

  OKRES SPOCZYNKOWY U ROŚLIN —okres zahamowania funkcji życiowych w organizmieroślin; wiąże się często z niedostatkiemwody, niską temperaturą środowiska oraz z wielomainnymi czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi(o charakterze hormonalnym, enzymatycznymitp.); np. u ziemniaka przyczynąniekiełkowania bulw...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES WEGETACJI

  OKRES WEGETACJI — okres wzrostu i rozwojurośliny; dla rośliny jednorocznej zaczynasię w chwili skiełkowania nasienia, a kończypo dojrzeniu nowych nasion; dla rośliny wieloletniejzaczyna się w każdym roku na wiosnę,z chwilą przebudzenia się do życia, a kończyna jesieni przerwaniem czynności...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt

Do góry