Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Opłucnowa jama

  Opłucnowa jama — przestrzeń w -♦jamiepiersiowej między jej ścianami a znajdującymisię w niej narządami; wysłana jest specjalnąbłoną ochronną, dzięki czemu narządy jamypiersiowej przesuwają się wewnątrz swobodniei bez bolesnego tarcia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opasanie zwierząt

  Opasanie zwierząt — odpowiednieżywienie zwierząt w celu uzyskania jak najlepszegoproduktu rzeźnego; najczęściej opasasię bydło, ale także owce i wybrakowane konie,zarówno zwierzęta młode, jak i starsze; opasanezwierzęta dorosłe odkładają przede wsz>stkirotłuszcz, w związku z czym podstawę ich...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPATRUNEK

  OPATRUNEK — zabezpieczenie ran preed zabrudzeniemi zakażeniem w celu przyspieszeniaich gojeńi3 się; materiał opatrunkowy stanowią:gaza, wata, lignina i bandaż. Na ranę nie zakażonąopatrunek nakłada się bezpośrednio pooczyszczeniu jej i najbliższej okolicy kawałkiemgazy umoczonej w czystej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPAKOWANIA JAJCZARSKIE

  OPAKOWANIA JAJCZARSKIE — skrzyniedrewniane, pudła z tektury falistej, tekturowekratki lub ->wytłaczanki z masy papierowej stosowanedla zabezpieczenia jaj przed uszkodzeniempodczas transportu i w obrocie handlowym;dzielą się na t r anspo r t owe oraz zbiorcze,czyli wewnętrzne; jako opakowania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPARZENIE

  OPARZENIE — uszkodzenie tkanek wywołanedziałaniem wysokiej temperatury; zależnieod stopnia uszkodzenia tkanek rozróżniamyoparzenia pierwszego, drugiego i trzeciego stop-I nia; oparzenie ponad 1/3 powierzchni ciałaczęsto kończy się śmiercią. Miejsca oparzonesmaruje się u zwierząt spirytusem, silnym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPASANIE BYDŁA

  OPASANIE BYDŁA — odpowiednie żywieniebydła w celu uzyskania najlepszego produkturzeźnego. Opasa się bydło zarówno dorosłe,jak i młode. Spośród bydła dorosłego do opasaniaprzeznacza się sztuki wybrakowane z hodowli:buhaje nic nadające się do rozpłodu, krowy stare,jałowe lub niskoprodukcyjne. Ze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /1 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omacnica agrestowianka

  Omacnica agrestowianka (ZophodiaconvoluteJla) — motyl z rodziny omacnicowatych(Pyralididae); jego gąsienice długoścido 10 mm, zielone, z głową i tarczką grzbietowyciemnobrązowymi, z trzema parami nóg tułowiowychi pięcioma parami przynóży odwłokowych,wygryzają miąższ z dojrzewającychowoców agrestu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opadanie owoców

  Opadanie owoców _ normalne zjawiskotowarzyszące osiągnięciu przez owoc dojrzałościspowodowanejest wytworzeniem się między sz\pułkami owoców a pędami owoconośnymi kor'kowej warstwy oddzielającej przed o s ią g n ijmprzez owoce -*■ dojrzałości zbiorczej. Często jednak owoce, zwłaszcza jabłka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OMBROGRAF

  OMBROGRAF, p lu w io g r a f — deszczo mierzautomatycznie notujący wielkość opadów atmosferycznych.Ombrografy mogą być p ł y w a kowe lub w y w r o t k o w e . Piórko samopiszącegoprzyrządu kreśli linię na pasku papierunawiniętym na obracający się ze stałą prędkościąbęben; wykres (ombrogram)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opadanie zawiązków owocowych

  Opadanie zawiązków owocowych — zrzucanie przez drzewo owocowenadmiaru zawiązków. Rozróżniamy dwa główneokresy opadania zawiązków. Pierwszy okres rozpoczynasię zaraz po zakończeniu kwitnieniai trwa do czterech tygodni. W ciągu tego okresuopadają zawiązki nienormalnie wykształcone,uszkodzone przez owady...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt

Do góry