Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  OPROSZENIE

  OPROSZENIE — poród lochy. Locha jestzwierzęciem wielorodnym; liczba prosiąt wydanychna świat w czasie jednego porodu waha sięprzćciętnie w granicach 8— 12 sztuk; prosiętarodzą się kolejno, w odstępach około 10—20 minut,tak że normalnie oproszenie trwa łącznieokoło 3 godzin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPYLAJĄCA KOŃCÓWKA

  OPYLAJĄCA KOŃCÓWKA — część składowaopylacza; nic rozpyla proszku, ponieważ dokońcówki dopływa mieszanina powietrza z proszkiem,lecz nadaje odpowiedni kształt chmurzepowstałej z mieszaniny powietrza i proszku; dziękiniej można kierować tę chmurę na opylane przedmioty.Najczęściej spotyka się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPRYSKIWACZ

  OPRYSKIWACZ — maszyna lub aparat, za pomocąktórego opryskuje się rośliny, przedmiotyitp. cieczami rozpylonymi na drobne kropelkiw celu zwalczania chorób lub szkodników.O p r y s k i w a c z e b e c z k o w e służą doopryskiwania sadów i są wyposażone w pompęnapędzaną dźwignią ręczną oraz dwie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPOS

  OPOS (Dldelphys yirginiana) — zwierzę wszystkożemez rodziny oposowatych (Didelphyidae),rzędu torbaczy, zamieszkujące lasy AmerykiPółnocnej i Środkowej; długość ciała około 50cm; ogon długości około 45 cm, nagi, pokrytyłuskami, chwytny; opos zręcznie łazi po drzewach;futro jego jest jednym z mniej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPOLE

  OPOJE — zwykle niebolesne i niegorące uwypukleniana kończynach konia, powstałe wskutekrozszerzenia pochewek ścięgien lub torebek stawowychwf wyniku nadmiernej pracy zwierzęcia;u koni roboczych nie mają większego znaczenia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oporność elektryczna

  Oporność elektryczna — opór, jakipokonuje prąd płynący przez przewód elektryczny;jednostką oporu elektpeznego jest -»om (oznaczenief i omega). Wielkość oporu stawianegoprzez przewód zależy od rodzaju materiału,z którego go zrobiono, oraz przekroju i długościprzewodu; im przewód jest dłuższy i ma...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPERACJA

  OPERACJA — 1) część -♦ procesu technologicznegowykonywanego na określonym przedmiocie(lub kilku jednocześnie obrabianych przedmiotach)przez jednego robotnika (lub przezokreśloną grupę robotników) bez przerwy i najednym stanowisku roboczym. Operacja jestpodstawową jednostką organizacyjną i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  0PIELANIE

  0PIELANIE — wzruszanie międzyrzędzi, wykonywanenarzędziami konnymi lub traktorowymina polach obsianych lub obsadzonychw szerokie rzędy (szerokość międzyrzędzi ponad20 cm); narzędzia do opielania są zaopatrzonew części pielące, np. gęsiostopki, różnego kształtunoże itp.; opielanie stosuje się w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieńka miodowa

  Opieńka miodowa (Armillaria mellea) —grzyb kapeluszowy, podstawczak z rodziny bedłkowatych(Agaricaceae); pasożyt lub saprofitlicznych gatunków drzew iglastych i liściastych( —zgnilizny drewna); w Polsce w sadach rzadkospotykany. Ob j awy : w jesieni u podstawypnia opanowanego przed kilku laty drzewa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opłucna

  Opłucna — cienka, przejrzysta, zawsze wilgotnabłona, która wyścieła jamę piersiowąa także okrywa -► płuca, powodując złagodzenietarcia ich o ściany jamy podczas oddychania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /198

  praca w formacie txt

Do góry