Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  GENEZA RYTMU ODDECHOWEGO

  Ruchy oddechowe charakteryzuje cyldiczność - po fazie wdechu następuje dłuższa od niej faza wydechu, po czym cykl powtarza się od nowa. Mięśnie oddechowe są mięśniami poprzecznie prążkowanymi szkieletowymi, zależnymi od naszej woli. Skurcz mięśni oddechowych, tak jak wszystkich mięśni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /1 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ treningu na układ oddechowy

  Trening wytrzymałościowy prowadzi na ogół do zwiększenia pojemności życiowej płuc, maksymalnej dowolnej wentylacji płuc i nasilonej objętości wydechowej w następstwie zwiększenia siły mięśni oddechowych i ruchomości klatki piersiowej. Zmiany te nie zawsze jednak występują. Do bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /1 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompleks oddechowy pnia mózgu

  Neurony odpowiedzialne za generowanie rytmu oddechowego zlokalizowane w obrębie pnia mózgu noszą nazwę kompleksu oddechowego pnia mózgu (KOPM) - lyc. 4.10. Neurony te są ze sobą wzajemnie powiązane połączeniami synaptycznymi i otrzymują toniczną informację z:

  a)    układu siatkowatego wstępującego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /1 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UKŁAD POKARMOWY

  We wstępie do wielu podręczników fizjologii człowieka układ pokarmowy jest porównywany do kanału, w którym odbywa się transport pokarmu z jednoczesnym jego trawieniem i wchłanianiem. Jest to oczywiście duże uproszczenie. Używając porównań, układ pokarmowy bardziej przypomina gigantyczną fabrykę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /9 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krążenie płucne

  Funkcje krążenia płucnego

  Przez krążenie płucne, poza niewielką, objętością stanowiącą tzw. anatomiczny przeciek płucny, przepływa cała objętość wyrzutowa prawej komory serca. Krążenie płucne jest zbiornikiem krwi, w którym u człowieka pozostającego w pozycji leżącej znajduje się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /6 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydech

  Wydech jest fazą bierną cyklu oddechowego, ponieważ pojawia się w następstwie rozkurczu mięśni wdechowych. W czasie rozkurczu mięśni wdechowych, dzięki sprężystości ścian klatki piersiowej, wymiary klatki piersiowej ulegają zmniejszeniu i powracają do wartości spoczynkowych. Tym samym objętość...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ faz oddychania na układ krążenia

  Obie fazy oddychania regulują funkcją układu krążenia nie tylko za pośrednictwem czynników mechanicznych, ale również poprzez wpływ na autonomiczny układ nerwowy i modulowanie transmisji odruchu z baroreceptorów tętniczych (ryc. 3.30). Podczas spokojnego wdechu aktywne neurony wdechowe, a podczas...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /1 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krążenie mózgowe

  Mózg człowieka waży średnio 1400 g, co stanowi 2% masy ciała organizmu ludzkiego. Neurony, tak jak kardiomiocyty, do prawidłowego funkcjonowania wymagają nieprzerwanej podaży tlenu. U człowieka pozostającego w spoczynku mózg zużywa 20% tlenu dostarczanego organizmowi. Zużycie tlenu przez cały mózg...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /10 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krwiobieg mały

  Początek krwiobiegu małego stanowi prawa komora serca, a jego koniec - lewy ,przedsionek serca. Średnie ciśnienie krwi w prawej komorze serca wynosi 15 mm Hg, w lewym przedsionku - 7 mm Hg. Gradient ciśnień w krwiobiegu małym wynosi zatem 8mm Hg. Z powyższych danych wynika, że gradient ciśnień w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcja układu krążenia na wysiłki dynamiczne

  Rola układu krążenia w czasie wysiłków nie ogranicza się do transportu tlenu i dwutlenku węgla. Krew zaopatruje także pracujące mięśnie w substraty energetyczne, takie jak glukoza i wolne kwasy tłuszczowe łub aminokwasy, przenosi hormony z miejsc ich wydzielania do różnych tkanek, usuwa z mięśni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /12 036

  praca w formacie txt

Do góry