Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Odrębności budowy i czynności układu oddechowego u dzieci

  Różnice w budowie i czynności układu oddechowego pomiędzy dorosłymi a dziećmi, zwłaszcza najmłodszymi, tłumaczą predyspozycję do wystąpienia niektórych chorób oraz odmienność przebiegu klinicznego i odpowiedzi na leczenie. Szczególny problem stanowi skłonność do rozwoju zmian obturacyj-nych w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólne zasady leczenia chorób metabolicznych

  Leczenie wad metabolizmu, poza postępowaniem ściśle objawowym, ma na celu przywrócenie równowagi biochemicznej w zablokowanym szlaku metabolicznym. Do metod najlepiej poznanych należy eliminacja odpowiedniego sub-stratu (aminokwas, cukier, kwas tłuszczowy) z pokarmów w wyniku stosowania diety. Substytucyjne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzinna hipercholesterolemia

  Objawy kliniczne: u homozygot w 1-2 rż. pojawiają się żółtaki (xantomata) skóry, a następnie ścięgien. W pierwszej dekadzie życia klinicznie ujawniają się zmiany miażdżycowe w sercu i naczyniach (choroba wieńcowa serca, nadciśnienie). Zgon następuje zwykle przed ukończeniem 20 rż. U heterozygot w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Martwicze zapalenie jelit (NEC)

  Martwicze zapalenie jelit (NEC) jest ciężką patologią przewodu pokarmowego, wymagającą niejednokrotnie leczenia chirurgicznego. Schorzenie to dotyczy przede wszystkim noworodków przedwcześnie urodzonych. Do czynników predysponujących do rozwoju NEC należą m.in.: niedojrzałość, niedotlenienie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /1 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby mitochondriaine (pierwotna kwasica mleczanowa)

  Objawy kliniczne pierwotnego zaburzenia mitochondriów w produkowaniu i magazynowaniu energii są bardzo różnorodne, postępujące i mogą dotyczyć większości narządów. Do najważniejszych objawów należą zahamowanie wzrostu i rozwoju, encefalopatia, hipotonia, kardiomiopatia, zaburzenia rytmu, tubu-lopatia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /1 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krwawienia do komór mózgu

  Krwawienia dokomorowe (IVH) są najczęstszą patologią o.u.n., stwierdzaną u wcześniaków z małą urodzeniową masą ciała. Etiopatogeneza IVH jest wielo-czynnikowa i obejmuje zmniejszoną integralność naczyń macierzy okołokomo-rowej oraz zaburzenia mózgowego przepływu krwi (zarówno jego spadek, wzrost...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /1 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół Zellwegera (zespół mózgowo-wątrobowo-nerkowy)

  Objawy kliniczne ujawniają się przy urodzeniu dysmorfią twarzy - wysokie czoło, duże ciemiączko, niedorozwój łuków brwiowych, zmarszczka nakątna. Występują: znaczna hipotonia mięśni, opóźniony rozwój psychoruchowy, drgawki, powiększenie i uszkodzenie czynności wątroby, zwiększenie stężenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /1 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespoły ucieczek powietrza

  Zespoły ucieczek powietrza stanowią choroby, u podłoża których leży przenikanie powietrza do tkanek otaczających płuca na skutek rozerwania ciągłości dróg oddechowych. W następstwie nadmiernego ciśnienia w drogach oddechowych lub częściowego zaczopowania dróg oddechowych z wytworzeniem mechanizmu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /2 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetrwały przewód tętniczy

  Przewód tętniczy u zdrowych, donoszonych noworodków zamyka się funkcjonalnie w ciągu kilku dni, a anatomicznie do 2-3 tygodnia życia. Przetrwały przewód tętniczy (PDA) powoduje powikłanie przebiegu okresu noworodkowego, zwłaszcza w grupie noworodków urodzonych przedwcześnie, z bardzo małą urodzeni ową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzone wady serca

  Częstość występowania wrodzonych wad serca ocenia się na 8 na 1000 żywych urodzeń. 40-50% wad rozpoznawane jest w pierwszym tygodniu życia, a 50-60% w pierwszym miesiącu. W dobie rozwoju technik ultrasonograficz-nych możliwe jest rozpoznanie wady serca już u płodu i dzięki temu zapewnienie porodu w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /2 807

  praca w formacie txt

Do góry