Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Żucie i połykanie

  Żucie polega na rozdrobnieniu wymieszanego ze śliną pokarmu i wytworzeniu gotowego do połknięcia kęsa lub papki pokarmowej; jest wynikiem pracy mięśni szkieletowych uruchamiających szczęki. Można wyróżnić szereg faz składających się na cykl żucia: przygotowawczą, kontaktu szczęk z pokarmem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /3 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przełyk

  Stanowi część przewodu pokarmowego w postaci ruchomego kanału łączącego gardło z żołądkiem, którego główną czynnością jest perystaltyka umożliwiająca transport płynów i kęsów pokarmowych. Zaczyna się górnym zwieraczem przełyku (UOS, upper oesophageal sphincter), utworzonym przez mięsień...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /4 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulacja oddychania

  Istnieją dwa typy regulacji oddychania - regulacja nerwowa i regulacja chemiczna (tab. 4.2). Każda z nich zapoczątkowywana jest pobudzeniem odmiennych typów receptorów (mechanoreceptorów bądź chemoreceptorów) i dostarcza do ośrodkowego układu nerwowego odmiennych informacji (o stanie układu oddechowego -...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszary chemowrażliwe mózgu

  Działanie dwutlenku węgla na komórki pobudliwe, w tym neurony, jest działaniem hamującym, tj. wywołującym hiperpolaryzację. Jednakże w mózgu istnieją struktury neuronalne, które reagują na dwutlenek węgla w sposób odmienny niż pozostałe komórki pobudliwe. Pod wpływem dwutlenku węgla ulegają one...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /1 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opór niesprężysty

  Opór niesprężysty pojawia się w drogach oddechowych głównie w wyniku tarcia cząsteczek powietrza w czasie przepływu powietrza z atmosfery do pęcherzyków płucnych (wdech) i w czasie przepływu powietrza z pęcherzyków płucnych do atmosfery (wydech). Wielkość oporu niesprężystego determinowana jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /2 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiana gazowa

  Wymiana gazowa zachodząca w płucach uzależniona jest od różnicy pomiędzy ciśnieniem cząstkowym (parcjalnym) 02 i C02 w powietrzu znajdującym się w pęcherzykach płucnych a prężnością tych gazów we krwi przepływającej przez naczynia włosowate, oplatające pęcherzyki. W spoczynku ciśnienie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /3 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opór sprężysty

  Opór sprężysty w układzie oddechowym stwarzają zarówno siły retrakcji płuc (Prct), wywołujące tendencję ścian pęcherzyków płucnych do zapadania się, jak i sprężystość ścian klatki piersiowej. Miarą oporu sprężystego w układzie oddechowym jest podatność płuc i podatność klatki piersiowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /2 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wentylacja płuc

  Już pierwszy wdech lub wydech po rozpoczęciu wysiłku jest głębszy i szybszy. Tak więc zwiększenie VE następuje praktycznie w tym samym momencie, w którym mięśnie zaczynają się kurczyć. Pierwsza, bardzo szybka faza wzrostu VE trwa kilka sekund. Po jej zakończeniu następuje wolniejsza faza wzrostu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /6 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiana gazowa w płucach

  Ciśnienie cząstkowe tlenu i dwutlenku węgla w powietrzu pęcherzykowym jest względnie stałe i bardzo zbliżone do prężności tych gazów we krwi tętniczej (tab. 4.1).

  Jednocześnie ciśnienie cząstkowe tlenu w powietrzu pęcherzykowym jest mniejsze, a ciśnienie cząstkowe dwutlenku węgla w powietrzu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /4 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizmy reakcji układu oddechowego na wysiłek

  Początkowy wzrost VE spowodowany jest głównie przez mechanizm ośrodkowy, polegający na bezpośredniej aktywacji ośrodków oddechowych w mózgu przez impulsy pochodzące z ośrodków ruchowych kory. Do szybkiego przyspieszenia i pogłębienia oddechów przyczyniają się także odruchy z mechanoreceptorów mięśni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /2 851

  praca w formacie txt

Do góry