Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Nerkowy przepływ krwi

  Nerkowy przepływ krwi, razem z ciśnieniem hydrostatycznym, istotnie wpływa na filtrację (przesączanie) kłębuszkową. Pozostaje ona stała przy zmianie ciśnienia tętniczego w nerkach od 90 do 190 mm Hg. Warunkuje to autoregulacja, która ustaje, kiedy średnie ciśnienie tętnicze w nerkach spada poniżej 70...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /2 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEMENTY MORFOTYCZNE KRWI

  Krew składa się z dwóch zasadniczych elementów: komórek i osocza. Komórki krwi (elementy morfotyczne krwi) to erytrocyty, czyli krwinki czerwone, płytki krwi (krwinki płytkowe) i leukocyty, czyli krwinki białe. Jeden litr krwi zawiera około 5 x 1012komórek, z czego około 95% stanowią erytrocyty, ponad 4%...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /4 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jajniki

  Wydzielanie hormonów produkowanych przez jajnik nie jest stałe, lecz podlega cyklicznym zmianom w czasie trwania cyklu miesiączkowego. Czynnik ten należy więc uwzględniać nie tylko w czasie prowadzenia badań, lecz także przy interpretacji wyników. Wysiłki jednorazowe zwiększają stężenie estradiolu we...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /3 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hormon folikulotropowy (FSH), hormon luteinizujący (LH), gonady

  Badania nad wpływem wysiłku na wydzielenie i stężenie we kiwi FSH i LH są stosunkowo nieliczne, a uzyskane wyniki są często rozbieżne: Według większości badaczy, krótkotrwały wysiłek, zwłaszcza o większym obciążeniu, zwiększa stężenie obu tych gonadotropin we krwi. Przypuszcza się, że wzrost...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kortyzol

  Obciążenia o niewielkiej intensywności nie wpływają na wydzielanie kortyzolu. Zwiększenie wydzielania następuje dopiero przy wysiłkach o obciążeniu 50-60% V02max i narasta wraz ze wzrostem intensywności wysiłku. W trakcie wysiłków krótkotrwałych, o umiarkowanej intensywności, nie obserwuje się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /21.05.2014 Znaków /2 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aldosteron

  ACTH wywiera niewielki wpływ na wydzielanie aldosteronu przez korę nadnerczy. Szybkie zmiany wydzielania tego hormonu zachodzą w odpowiedzi na zmiany stężenia angiotensyny II (działa tu oś renina-angiotensyna-aldosteron) oraz jonów potasu i sodu we krwi. Wydzielanie aldosteronu wzrasta już w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /21.05.2014 Znaków /2 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leptyna

  Leptyna jest hormonem peptydowym wytwarzanym przez tkankę tłuszczową. Ekspresja mRNA dla leptyny w komórkach tłuszczowych jest zależna od masy tkanki tłuszczowej. Stężenie leptyny we krwi zwiększa się wraz ze wzrostem masy tkanki tłuszczowej i obniża się wraz ze zmniejszeniem masy tej tkanki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /21.05.2014 Znaków /1 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hormon antydiuretyczny (ADH, wazopresyna)

  Hormon antydiuretyczny wydzielany jest przez podwzgórze i magazynowany w tylnym płacie przysadki mózgowej. Wysiłki krótkotrwałe nie wywierają większego wpływu na stężenie tego hormonu we krwi. W czasie wysiłków trwających dłużej (20-60 min) stężenie ADH zwiększa się wraz ze wzrostem obciążenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /21.05.2014 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hormon wzrostu

  Wysiłek zwiększa stężenie hormonu wzrostu we krwi. Stopień wzrostu zależy od intensywności i czasu trwania wysiłku, a także od wydolności fizycznej danej osoby. Wysiłek o niewielkim obciążeniu nie wpływa na stężenie hormonu wzrostu we krwi. Progowe obciążenie, przy którym następuje wzrost poziomu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /21.05.2014 Znaków /4 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rdzeń nadnerczy i układ nerwowy współczulny

  Układ nerwowy adrenergiczny wydziela na zakończeniach noradrenaliną, rdzeń nadnerczy zaś wydziela adrenalinę (80%), noradrenalinę (20%) i niewielkie ilości dopaminy. Ponadto, wydzielanie przez rdzeń nadnerczy regulowane jest przez układ nerwowy współczulny (cholinergiczny). Można więc przyjąć, że...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /21.05.2014 Znaków /2 780

  praca w formacie txt

Do góry