Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  WPŁYW WYSIŁKU I TRENINGU FIZYCZNEGO NA TKANKĘ KOSTNĄ

  Jednorazowy wysiłek fizyczny, nawet długotrwały i bardzo intensywny, nie wpływa na metabolizm tkanki kostnej, natomiast trening fizyczny, nawet umiarkowany typu sportowo-rekreacyjnego, jest niezbędnym elementem profilaktyki osteoporozy, zwłaszcza pomenopauzalnej i starczej.

  Na masę kośćca i gęstość...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /4 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydalanie sodu

  Sód znajdujący się w ultrafiltracie ulega do 70% zwrotnemu wchłanianiu w kanaliku bliższym. Energia do tego uzyskiwana jest z ATP. Około 20% sodu ulega reabsorpcji przede wszystkim w grubym ramieniu wstępującym pętli Henlego, 2-5% w dalszej cewce krętej, a 1-2% w korowej i rdzeniowej cewce zbiorczej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZJOLOGICZNE PODSTAWY REGULACJI TEMPERATURY CIAŁA

  W organizmach stałocieplnych, których przedstawicielem jest człowiek, temperatura wewnętrzna jest jednym z najbardziej istotnych i najlepiej regulowanych parametrów. Jest to możliwe dzięki istnieniu złożonych mechanizmów termoregulacji. Ich działanie polega najogólniej na dostosowywaniu ilości ciepła...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /3 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydalanie potasu

  W ciągu doby organizm przyjmuje średnio 75 mmol potasu; 70 mmol wydalane jest z moczem, a 5 mmol przez przewód pokarmowy. W kłębuszku nerkowym jon potasu jest całkowicie przesączony. Może być reabsorbowany przez bierny transport na skutek różnicy potencjałów elektrycznych w kanaliku bliższym (70%) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /1 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe elementy układu termoregulacji

  Czujniki temperatury. Temperatura otoczenia lub jej zmiany wykrywane są przez termoreceptory obwodowe, natomiast temperatura wnętrza ciała przez termodetektory. Termoreceptory obwodowe zlokalizowane są głównie w skórze i dzielą się na receptory ciepła i zimna, przy czym tych ostatnich jest więcej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /3 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerkowy transport substancji nieelektrolitowych

  Reabsorpcja aminokwasów

  Aminokwasy filtrowane są swobodnie przez kłębuszki nerkowe, a następnie wchłaniane zwrotnie prawie w całości (97%) w kanaliku bliższym. W błonach komórkowych kanalików występują kotransportery swoiste dla 7 grup aminokwasów. Występuje rywalizacja o nie zarówno w poszczególnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /2 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcje termoregulacyjne na zimno

  Niska temperatura otoczenia przyczynia się do skurczu naczyń krwionośnych skóry i zmniejszenia objętości przepływającej przez nie krwi, co jest efektem aktywacji współczulnego układu nerwowego i działania uwalnianej noradrenaliny na błonę mięśniową skórnych naczyń krwionośnych. W wyniku tych zmian...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /4 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPŁYW WYSIŁKU FIZYCZNEGO NA CZYNNOŚĆ NEREK

  Wysiłek fizyczny wpływa na funkcje nerek, a zależność pomiędzy wzmożoną czynnością mięśni a działaniem tego narządu znana jest od dawna. Pierwszymi zmianami, jakie obserwuje się, jest zmniejszenie ilości oddawanego moczu. Spa-

  dek diurezy występuje nawet podczas niewielkiego wysiłku już przy 50...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /13 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filtracja kłębuszkowa

  W filtracji (przesączaniu) kłębuszkowej (GFR - glomerular filtration rate) dochodzi do przechodzenia płynu ze światła naczynia poprzez błonę filtracyjną do torebki Bowmana. Ilość wytwarzanego moczu pierwotnego jest proporcjonalna do przepuszczalności błony filtracyjnej i do różnicy pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /1 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Erytrocyty (układ czerwonokrwinkowy)

  U osoby dorosłej liczba erytrocytów we krwi obwodowej wynosi około 5 000 000 w 1 (j.1 (5,0 x 1012/l), a całkowita ich liczba 25 x 1012. Zajmują one objętość ok. 2100 ml (30 ml/kg masy ciała). Powierzchnia wszystkich erytrocytów wynosi 3000-3800 m2, czyli około 1500-2000 razy więcej niż powierzchnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /14 339

  praca w formacie txt

Do góry