Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zależność pomiędzy wykorzystaniem węglowodanów a tłuszczów

  Wzmożone zużycie glukozy hamuje wykorzystanie wolnych kwasów tłuszczowych. Wzmożone zużycie wolnych kwasów tłuszczowych hamuje wykorzystanie glukozy. Istnienie tej wzajemnej zależności jest powszechnie zaakceptowane. Sprawą debaty pozostaje wciąż mechanizm, za pośrednictwem którego regulacja ta się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /2 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMPK

  AMPK pełni w komórce funkcję „wskaźnika paliwa” (ang. cellular fuel gauge). Enzym ten jest aktywowany przez adenozynomonofosforan (AMP) na dwóch drogach: przez enzym kinazę kinazy AMP oraz allosterycznie. Zwiększenie poziomu AMP w komórce jest równoznaczne ze zmniejszeniem jej potencjału...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapotrzebowanie na białko w czasie treningu

  W świetle powyższych danych o wpływie wysiłku na metabolizm białek rodzi się pytanie, czy należy zwiększyć spożycie białka w czasie wysiłku i treningu, a jeśli tak, to w jakim stopniu. Wśród sportowców panuje powszechne przekonanie, że konsumpcja dużych ilości białek jest niezbędna w procesie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /2 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PPAR

  Są to receptory jądrowe. Dotychczas zidentyfikowano trzy typy tych receptorów, a mianowicie PPARa, PPAR8 (lub (3) oraz PPARy. Każdy z typów PPAR występuje w mięśniach szkieletowych, z tym że największą ekspresję stwierdzono dla PPAR8, a najmniejszą dla PPARy. Naturalnymi aktywatorami tych receptorów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja do zmiennych warunków środowiska termicznego

  W wyniku stałego bądź powtarzającego się narażenia na zimno lub gorąco, poza psychicznym przyzwyczajaniem się do tych warunków, dochodzi do korzystnych zmian fizjologicznych w mechanizmie termoregulacji, dzięki którym granice tolerancji podwyższonej lub obniżonej temperatury otoczenia znacznie się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /2 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA W CZASIE WYSIŁKU FIZYCZNEGO

  W większości przypadków codzienne wysiłki zdrowych ludzi wykonywane są bez zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej. Jednak właśnie wysiłek fizyczny jest najczęstszym bodźcem fizjologicznym, który - pomimo reakcji buforowych w środowisku wewnątrz- i zewnątrzkomórkowym - powoduje czasowe zakwaszenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /19 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wytwarzanie moczu

  Podstawowa funkcja nerek polega na wytwarzaniu moczu o składzie, który odpowiada aktualnym potrzebom organizmu. Mocz powstaje w wyniku filtracji osocza w kłębuszku nerkowym; jest to mocz pierwotny. Następnie podczas przechodzenia przez kanalik nerkowy reabsorbowana jest z niego woda oraz wchłaniane lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /1 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipotermia

  Obniżenie temperatury wewnętrznej poniżej 35°C może wystąpić przy dłużej trwającym narażeniu na zimno, zwłaszcza w środowisku wodnym, ze względu na 25-krotnie większe przewodnictwo cieplne wody niż powietrza. Przypadki hipotermii zdarzają się ponadto częściej po spożyciu alkoholu, który powoduje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPŁYW TRENINGU NA RÓWNOWAGĘ KWASOWO-ZASADOWĄ ORGANIZMU

  Trening fizyczny nie zmienia spoczynkowych parametrów równowagi kwasowo-zasadowej ludzi zdrowych. Może natomiast przybliżać je do wartości referencyjnych u części ludzi przewlekle chorych (niektóre przewlekłe choroby krążeniowo-oddechowe i metaboliczne). Dzieje się tak w następstwie pełniejszej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /5 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans wodny organizmu

  Woda przyjmowana jest głównie przez przewód pokarmowy, pochodzi też z procesów przemiany materii. Podczas utleniania pokarmów (głównie tłuszczów) wytwarza się około 300 ml wody metabolicznej. Wydalanie wody i rozpuszczonych w niej substancji zachodzi przez nerki oraz parowanie przez skórę i płuca. W ciągu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /1 046

  praca w formacie txt

Do góry