Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Moc maksymalna mięśni szkieletowych człowieka

  Pojęcie moc maksymalna mięśni szkieletowych (ang. maximal power output, MPO) określa maksymalną wielkość mocy, wyrażoną w watach (W), osiągniętą przez daną grupę mięśni w czasie próby wysiłkowej. Znaczny wpływ na wielkość osiągniętej mocy mają takie czynniki, jak: stan energetyczny mięśnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /2 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulacja wykorzystania glikogenu i glukozy w mięśniach w czasie wysiłku

  W czasie wysiłku za mobilizację glikogenu w mięśniach odpowiedzialne są: jony wapnia, adrenalina oraz ałlosteryczna aktywacja fosforylazy b przez zwiększony poziom AMP oraz IMP. Ten ostatni mechanizm odgrywa pewną rolę jedynie w czasie intensywnych wysiłków, a więc we włóknach typu II, a zwłaszcza IIX...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /2 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ból mięśni po wysiłku

  Wytrenowany zawodnik po zakończeniu wysiłku nie odczuwa bolesności mięśni. Jednakże wprowadzenie do programu treningu nowych ćwiczeń (zwłaszcza tych, w których dominuje praca ekscentryczna) w ciągu 6-12 godzin po wysiłku wywołuje bolesność mięśni. Bolesność ta po wysiłku nasila się, a jej szczyt...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ treningu na wykorzystanie węglowodanów

  Trening aerobowy (wytrzymałościowy). Trening aerobowy zwiększa zdolność do wykonywania wysiłków submaksymalnych oraz zwiększa maksymalną zdolność do pochłaniania tlenu (V02max). Potreningowy wzrost V02max wynosi przeciętnie 15-20%. Występują jednakże dość znaczne różnice między-osobnicze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /3 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipertermia

  Nadmierny wzrost temperatury wewnętrznej występuje wówczas, gdy ilość ciepła zyskiwanego przez organizm ze środowiska lub wytwarzanego w ustroju w procesach metabolicznych (np. podczas pracy fizycznej) przewyższa możliwości utraty ciepła. Duża wilgotność powietrza, uniemożliwiająca parowanie potu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /1 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ból w czasie wysiłku

  Intensywnej pracy fizycznej towarzyszy bolesność mięśni, którą ćwiczący określają jako „ból piekący”. Bolesność ta jest szczególnie nasilona w przypadku upośledzonego przepływu krwi przez pracujące mięśnie, np. w czasie ćwiczeń z zaciśniętym mankietem na kończynie, w czasie izometrycznej pracy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /1 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie wielkości zasobów węglowodanowych ustroju w kształtowaniu zdolności do wysiłku

  Jak podano wyżej, w czasie wysiłków krótkotrwałych o dużej intensywności glikogen mięśniowy jest głównym substratem energetycznym wykorzystywanym przez pracujące mięśnie. W czasie długotrwałych wysiłków, o umiarkowanej intensywności glikogen mięśniowy wykorzystywany jest w ciągu 2-3 godzin...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /4 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORĄCZKA

  Często gorączka uważana jest za synonim hipertermii, co jest dużym błędem. O ile bowiem, jak wspomniano wyżej, hipertermia jest wynikiem upośledzenia termoregulacji, o tyle podwyższenie temperatury wewnętrznej w gorączce zachodzi przy sprawnie działających mechanizmach termoregulacji.

  W pierwszym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /2 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolne kwasy tłuszczowe osocza

  Głównym źródłem kwasów tłuszczowych dla mięśni są wolne kwasy tłuszczowe osocza. Na początku wysiłku o umiarkowanej intensywności stężenie wolnych kwasów tłuszczowych w osoczu zwykle ulega niewielkiemu obniżeniu. Przyczyną jest wzrost zużycia tych związków, czemu nie towarzyszy odpowiednie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /1 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolne kwasy tłuszczowe

  Wolne kwasy tłuszczowe są nierozpuszczalne 'w wodzie. ICrążą one we krwi w połączeniu z albuminą. Przed wejściem do komórki połączenie to ulega dysocjacji, tzn. kwasy odłączane są od albuminy. Do komórki przedostają się na drodze dyfuzji oraz za pomocą przenośników. Dokomórkowemu transportowi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /4 014

  praca w formacie txt

Do góry