Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

  Wada ta stanowi do 14% wszystkich wad wrodzonych serca i może dotyczyć różnych części przegrody, najczęściej w miejscu fizjologicznego otworu owalnego. (Ubytek typu ostium secundum.)

  Zaburzenia hemodynamiczne charakteryzują się przeciekiem krwi z lewego do prawego przedsionka, wobec fizjologicznie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /3 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obturacyjne zapalenie oskrzeli

  Występuje w postaci pojedynczego epizodu lub ma charakter nawracający. Najczęściej dotyczy niemowląt i dzieci młodszych. Przyczyną obturacji jest głównie reakcja zapalna w postaci obrzęku i nacieczenia błony śluzowej oraz zwiększonego wydzielania śluzu; udział skurczu mięśni gładkich jest mniejszy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /9 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubytek przegrody międzykomorowej

  Jest to najczęściej występująca wada wrodzona serca, dotycząca różnych części przegrody międzykomorowej, stanowiąca 20-30% wszystkich wad wrodzonych serca.

  Hemodynamicznie w wadzie tej wielkość przecieku krwi zależy od rozmiarów ubytku i oporu łożyska tętniczego płucnego. Lewo-prawy przeciek przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /5 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Astma oskrzelowa

  Definicja - astmę charakteryzuje przewlekłe zapalenie błony śluzowej dróg oddechowych, przebiegające z udziałem różnych komórek (głównie eozynofile, mastocyty, limfocyty) i substancji z nich uwalnianych; nadreaktywność oskrzeli na bodźce nieswoiste i swoiste; obturacja oskrzeli o zmiennym nasileniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /7 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej/kanał przedsionkowo-komorowy

  Wada ta polega na częściowym lub całkowitym braku przegrody przedsionkowo-komorowej i nieprawidłowej budowie zastawek przedsionkowo-komoro-wych. Przegroda przedsionkowo-komorowa jest to ta część przegrody, która znajduje się między przyczepem płatka przedniego zastawki dwudzielnej (wyżej) a przegrodowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /3 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia noworodka

  Mimo poprawy opieki perinatalnej zakażenia nadal stanowią istotny problem okresu noworodkowego. Oprócz wad wrodzonych i niedotlenienia okołoporodowego należą do najważniejszych przyczyn zachorowalności i umieralności noworodków. Do zakażenia płodu może dojść drogą krwiopochodną przez łożysko...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /2 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Lescha-Nyhana

  Objawy kliniczne. U chłopców w 3-4 mż. zaznacza się opóźnieniem rozwoju psychoruchowego i fizycznego, mocz przybiera pomarańczowe zabarwienie. Około 1 rż. dołączają się objawy pozapiramidowe (ataksja, dystonia) i pirami-dowe (spastyczność), narasta wyniszczenie. W wieku kilku lat występuje trudne do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Retinopatia wcześniaków (ROP)

  Retinopatia wcześniaków (ROP) jest chorobą proliferacyjną naczyń siatkówki. Dotyczy głównie noworodków urodzonych przedwcześnie, a częstość jej występowania jest odwrotnie proporcjonalna do wieku płodowego. Niedojrzała warstwa naczyniowa siatkówki odznacza się szczególną wrażliwością na zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /2 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Wilsona

  Objawy kliniczne. U dzieci najczęściej występującym objawem jest ostre lub przewlekle postępujące uszkodzenie czynności wątroby. Objawy ze strony układu nerwowego (drżenia, dyzartria, ruchy choreoatetotyczne, czasem spastyczność lub objawy psychotyczne) pojawiają się zwykle po ukończeniu przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzone wady metabolizmu

  Wrodzone wady metabolizmu (ang. inbom errors of metabolism) to grapa ponad 500 rzadkich chorób genetycznych, które przebiegają z występowaniem nietypowych odchyleń biochemicznych, które są podstawą ich rozpoznania. Razem, jako grupa, choroby te stanowią znaczącą przyczynę zachorowalności i umieralności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /1 053

  praca w formacie txt

Do góry