Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  WĘZEŁ

  WĘZEŁ — zazwyczaj zgrubiałe miejsce na łodydze,z którego wyrastają liście, pąki pędówbocznych lub korzenie przybyszowe; znajduje siętam -* tkanka twórcza.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIATROWAŁ

  WIATROWAŁ, w y k ro t, wich row a ł, wywal— drzewo obalone z korzeniami przezwiatr; maso wie wiatrowały powstają zwyklew starszych drzewostanach iglastych przy nieprzestrzeganiuzasad prawidłowej gospodarkileśnej, główcie w razie nadmiernego nagłegoprzerzedzenia drzewostanów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘZEŁ KRZEWIENIA

  WĘZEŁ KRZEWIENIA — zgrubienie pędupodziemnego utworzone z kilku bardzo bliskosiebie położonych węzłów pędu, międzywęźla więctej części pędu są silnie skrócone.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEŁNOWCE

  WEŁNOWCE (Pseudococcus) — pluskwiaki równoskrzydłez rodziny wełnowcowatych (Pseudo,coccidae); larwy i mało ruchliwe dorosłe samicedługości do 5 mm, owalne, spłaszczone, przeważniewyraźnie członowane, pomarańczowożółtelub różowe, pokryte wełnistą wydzieliną woskową,wysysają soki z łodyg...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAT

  WAT (W ) — jednostka mocy prądu elektrycznego(amper x wolt); moc urządzenia wykonującegopracę 1 dżula w czasie 1 sekundy; w praktyceposługujemy się jednostką 1000 razy większązwaną kilowatem (oznaczenie kW), a przy okreilaniubardzo dużych mocy jednostką 1 000 000większą — megawatem (oznaczenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WETERYNARIA

  WETERYNARIA — kompleks nauk zajmującychsię budową organizmu zwierząt, czynnościamii procesami przebiegającymi w organizmiezdrowym i chorym, przyczynami chorób zwierząt,metodami ich rozpoznawania, leczenia, zapobieganiai zwalczania oraz racjonalnymi metodamiutrzymania, żywienia i użytkowania zwierząt,a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĄTROBA

  WĄTROBA — największy gruczoł w organizmiezwierzęcym składający się z kilku ściśle połączonychpłatów; leży w przedniej części jamybrzusznej, tuż za przeponą; jest włączona dofcrwiobiegu i stanowi rodzaj filtru krwi; zasadniczączynnością wydziclnkzą wątroby jest produkowanieżółci, która w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGLAN WAPNIA

  WĘGLAN WAPNIA — najbardziej rozpowszechnionyw przyrodzie związek wapnia. Częstowystępuje on w tak wielkich ilościach, że tworzyduże masywy górskie. Związek ten występuje wpostaci wapniaka, marmuru, kredy, wapna łąkowego,kalcytu (przezroczysty minerał o budowiekrystalicznej) itp. Węglan wapnia ma...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĄWÓZ

  WĄWÓZ — dolina wydrążona przez spływającąwodę; przy szybkim powiększaniu się wąwozubrzegi jego stają się strome, a w lessach nawetprostopadłe; niekiedy bywają wąwozy rozgałęzione:wąwozy występują na terenach erodowanychi zmieniają granice gruntów uprawnych,obniżają zwierciadło wód...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGLANY

  WĘGLANY — sole kwasu węgłowego. Węglanypowstają z reakcji kwasu węglowego lubdwutlenku węgla z metalami (a wyjątkowoz amoniakiem). Do najpospolitszych węglanównależą węglan wapnia (CaCOj) występującyw przyrodzie w postaci wapniaka, marmuru itd.oraz węglan sodu, zwany pospolicie sodą, którajak wiemy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt

Do góry