Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  WILiYNA CIERNISTA

  WILiYNA CIERNISTA (Ononis spinosa) —roślina z rodziny motylkowatych (Papilionaceae);bylina lub krzewinka; w Polsce występują 3 gatunki;pospolita zwłaszcza w dorzeczu Wisły;korzenie, wykopywane na jesieni lub wczesnąwiosną, są surowcem leczniczym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WiRÓWKA

  WiRÓWKA, c e n try fu g a — urządzenie dorozdzielania różniących się stopniem gęstościskładników mieszaniny ciekłej przy zastosowaniusiły odśrodkowej; w przemyśle mleczarskim wirówkisą stosowane w celu oddzielania śmietankiod mleka. Oddzielanie następuje za pomocą wirnikaobracającego się z dużą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIĘDNIĘCIE GRZYBOWE

  WIĘDNIĘCIE GRZYBOWE, tra ch e om ik o -za — choroba grzybowa występująca na wszystkichniemal roślinach; stwierdzono ją u roślinnależących do ponad 70 różnych rodzin botanicznych;pod wieloma względami przypomina-♦zgorzele naczyniowe wywoływane przez Fusarium.O b j a w y : dolne liście wiotczejąi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELORAK

  WIELORAK, w i e lo s tr o n n e n a r z ę d z ie — narzędzieuniwersalne pracujące jako obsypnik,wypielacz lub jako dołownik, w zależności odrodzaju wmontowanych części roboczych (korpusówobsypnika, noży pielących lub gęsiostopek).Produkuje się wieloraki konne i traktorowe; u nasprodukowany jest wielorak...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERCENIE

  WIERCENIE — obróbka mająca na celu wykonanieotworów lub zmianę ich wymiarów. Narzędziesłużące do wiercenia nazywa się-* wiertłem.maszyna z a ś ------► wiertarką. Odmiany obróbkiotworów są następujące: wiercenie — wykonywanieotworów w pełnym materiale, rozwiercanie —powiększanie wywierconego otworu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERNOŚĆ PLONOWANIA ROŚLIN

  WIERNOŚĆ PLONOWANIA ROŚLIN —zdolność niektórych gatunków lub odmian roślinuprawnych do wydawania niekoniecznie największych,lecz zawsze opłacalnych, wyrównanychplonów bez względu na zmienne warunkiklimatyczne w poszczególnych latach. Wiernieplonującym gatunkiem w warunkach Polski jestżyto ozime, a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIETRZENIE SKAŁ

  WIETRZENIE SKAŁ — zmiany zachodzącew skałach pod wpływem działania zespołu czynnikówfizycznych, chemicznych i biologicznych;skały wystawione na działanie tych czynników'ulegają powolnemu rozkruszaniu i coraz dalejidącemu rozda^bnicniu, a co za tym idzie i zmianomchemicznym, które zachodzą na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIĘCIERZ

  WIĘCIERZ — narzędzie do połowu ryb, o konstrukcjipodobnej do -*żaka, lecz bardziej prymitywne,stosowane w jeziorach i przybrzeżnychpartiach rzek; wykonane jest z wikliny lub tkaninysieciowej. Obecnie rzadko jest stosowany

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGOREK ŁĄKOWIEC

  WĘGOREK ŁĄKOWIEC iPrmylenchus pratcns/s) — nicień z rodziny niszczy ko watych (Ty.lenchidae); żyjące w ziemi nicienie długości do0,75 mm, niedostrzegalne gołym okiem, 0 cielesilnie wydłużonym, nitkowatym, wysysają sokiz różnych roślin uprawnych, jak trawy pastewnezboża, w'iele roślin ozdobnych;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIĄZANIE W SNOPY

  WIĄZANIE W SNOPY — sposób wiązaniaściętego zboża; wykonywane jest maszynowo*lub ręcznie przez pracowników idących za kosiarzamilub wiążących za żniwiarką. Zbożeskoszone suche lub wysuszone na garściachwiąże się w większe snopy i mocniej ściągapowrósłem. Zboże świeżo ścięte —...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /802

  praca w formacie txt

Do góry