Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  WODOMlOTACZ

  WODOMlOTACZ — urządzenie do rozmywaniagruntu strumieniem wody; wyrzuca pod ciśnieniemstrumień wody i rozmywa grunt, który porozdrobnieniu i rozwodnieniu w postaci tzw. pulpyspływa do miejsc niższych lub do zbiorników,skąd może być przepompowany.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WODONOŚNA WARSTWA

  WODONOŚNA WARSTWA — warstwa skorupyziemskiej, w której gromadzi się i przepływawoda. W warstwie powierzchniowej, spoczywającejna warstwie nieprzepuszczalnej, gromadzi sięwoda gruntowa bezciśnieniowa, której zwierciadłojest swobodne. Poziom wody w tej warstwiejest zmienny i zależy od dopływu i odpływu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Witamina C

  Witamina C (kwas askorbinowy) — związekorganiczny rozpuszczalny w wodzie, występującywe wszystkich tkankach organizmu zwierzęcego,a szczególnie obficie w przysadce, nadnerczu,żółtku i wątrobie; bierze udział w oddychaniukomórkowym, uczynnia niektóre enzymy, pobudzadziałanie nadnerczy, wpływa na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁÓKOWANIE

  WŁÓKOWANIE — wyrównywanie zamocą włóki i spulchnianie powierzchniowej uPn°‘stwy zaoranej roli, co powoduje jednocześnizmniejszenie parowania wody z gleby, wiókc!wanie ma duże znaczenie na wiosnę, gdyżbyć wykonane wcześniej niż bronowanie, gleb?zwłókowana szybciej się ogrzewa i uzyskujsprawność, a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Witamina K

  Witamina K — czynnik przeciwkrwotoczny;rozpuszcza się w tłuszczach, odgrywa ważnąrolę w procesie krzepnięcia krwi; brak witaminy K.powoduje opóźnienie krzepnięcia krwi, a takżewystąpienie wylewów krwi pod skórą i w narządach;u zwierząt roślinożernych jest ona syntetyzowanaprzez mikroflorę przewodu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WNĘTROSTWO

  WNĘTROSTWO, w n ę te r — wada wrodzonapolegająca na tym, że jedno lub oba jądra znajdująsię nie w w-orku mosznowym, lecz w kanalepachwinowym albo w jamie brzusznej; wnętrostwowystępuje u wszystkich gatunków zwierzątnajczęściej u koni. Wnętry nie nadają się do ho^dowli i powinny być wytrzebione;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIWIANIT

  WIWIANIT — /Fe,(PO«h 8 H.O/, minerał zawierający6—26% fosforu irudno rozpuszczalnegow wodzie; stanowi zatem źródło fosforu dlaroślin podobnie jak fosforyty; występuje w torfachniskich (w wysokich, sfagnowych, nie wystę p u je ) , niekiedy w glebach łąkowych niskopołożonych na terenach dolin rzecznych;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁOK

  WŁOK — ciągnione narzędzie do połowuryb, używane głównie w dużych, źle spuszczalnychniegłębokich stawach, wykonane z tkaniny siecioweji składające się z dwu skrzydeł połączonychw środku płatem tkaniny o drobnych okach.Za pomocą tego narzędzia zagarnia się wyławianeryby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁOSOWA OKRYWA

  WŁOSOWA OKRYWA — 1) włosy składającesię na futro zwierzęcia; o jakości okrywydecyduje długość włosów, grubość i gęstość,jedwabistość, sprężystość, połysk, barwa, trwałośćitp. Zasadniczą część okrywy stanowią włosypuchowe, nazywane również włosami podszyciowymialbo podszyciem; są...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Witamina B2

  Witamina B2 (ryboflawina, laktoflawina) —żółty barwnik flawinowy, wchodzący w składenzymów (lawinowych (dehydrogenaz) jako ichkoenzym; jest odporna na ogrzewanie, wrażliwana światło, rozpuszczalna w wodzie; bierze udziałw oddychaniu tkankowym i w przemianie czerwieniwzrokowej. Niedobór ryboflawiny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /893

  praca w formacie txt

Do góry