Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  WSPÓŁCZYNNIK TRANSPIRACJI

  WSPÓŁCZYNNIK TRANSPIRACJI — stosunekwytworzonej przez roślinę masy do ilościwyparowanej przez nią w tym samym czasiewody; stosunek ten nie zmienia się w zależnościod klimatu i wieku rośliny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCIERKA ZIEMNIACZANA

  WYCIERKA ZIEMNIACZANA, pulpa —produkt odpadkowy przy produkcji krochmalu;jest to suszona lub niesuszona miazga ziemniaczanapozbawiona soku komórkowego i krochmalu.Wycierka świeża zawiera 8% suchej masyi 92% wody; w suchej masie są bardzo nieznaczneilości białka (0,7%) i substancje bezazotowe.Pulpę można...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPÓŁCZYNNIK WYSADZENIA

  WSPÓŁCZYNNIK WYSADZENIA — stosunekpowierzchni obsadzonej korzeniami (sadzonkami)do powierzchni obsianej nasionamiw I roku uprawy, a więc do powierzchni, na którejsadzonki zostały wyprodukowane; oblicza sięgo przez podzielenie powierzchni obsadzonejsadzonkami przez powierzchnię, na której sadzonkite zostały...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WRZOSÓWKA

  WRZOSÓWKA — rasa owiec kożuchowychwystępująca w woj. białostockim; owce d ro b i(waga żywa dorosłej maciorki do 35 kg), przy,.."sowane do ciężkich warunków bytowania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDAJNOŚĆ

  WYDAJNOŚĆ — I) ilość pracy wykonanejprzez maszynę lub agregat w określonym czasie.W zależności od rodzaju wykonywanej pracywydajność można wyrazić wr ha uprawionejroli lub w ha powierzchni, z której zebranoplon. albo w' kg (lub q) przerobionej masy.Zależnie od okresu czasu, do którego odnosi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŚCIEKLIZNA

  WŚCIEKLIZNA — zaraźliwa choroba zwierzątwywoływana przez wirus; zakażenie następujew wyniku ugryzienia przez wściekłe zwierzę,gdyż wówczas wraz ze śliną dostają się do ranyzarazki. Od momentu ugryzienia do wystąpieniaobjawów choroby może upłynąć wiele miesięcy.Chore zwierzę wykazuje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /1 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WRZOS ZWYCZAJNY

  WRZOS ZWYCZAJNY (Colluna yulgaris) _miododajna krzewinka z rodziny wrzosowatych(Ericacrae); występuje w suchych, widnych lasachczęsto też na podleśnych łąkach i pastwiskach’Młody zielony wrzos nic jest szkodliwy dla bydła*zdrewniały — nieprzydatny; zwalcza się g0 przezwypalanie lub spalanie pylistym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDAJNOŚĆ MIODOWA ROŚLIN

  WYDAJNOŚĆ MIODOWA ROŚLIN —ilość nektaru w przeliczeniu na miód, jakiejmoże dostarczyć jednostka powierzchni zwarcieporośnięta roślinami danego gatunku; mierzy sięzazwyczaj liczbą kg miodu z 1 ha. Dane tetraktuje się jako orientacyjne, licząc że pszczołymogą wykorzystać około 50% nektaru...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYBIEG

  WYBIEG — miejsce ogrodzone, zwykle bezpośrednioprzylegające do budynku; służy zwierzętomdo korzystania z ruchu i przebywaniana wolnej przestrzeni. Wybiegi są zazwyczajmniejsze niż okólniki i zaopatrzone w urządzeniado karmienia i pojenia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSCHODNIOPRUSKA RASA KONI

  WSCHODNIOPRUSKA RASA KONI — ra.sa wyhodowana na terenie byłych Prus Wschodnichna początku XVIII w. ; początkowo były t0konie w' typie wierzchowym, lecz stopniowo przekształciłysię w typ wszechstronnie użytkowy;powszechnie używane były do pracy w rolnictwieoraz w kawalerii. Ogiery wschodniopruskic...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt

Do góry