Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  WYMAGANIA POKARMOWE ROŚLIN

  WYMAGANIA POKARMOWE ROŚLIN -zapotrzebowanie roślin na określone ilościposzczególnych składników pokarmowych potrzebnychdo normalnego wzrostu i rozwoju.Rośliny pobierają z gleby wodę, a z nią wodóri częściowo tlen oraz inne składniki pokarmowe.Powietrze konieczne jest roślinom do oddychania.Z dwutlenku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /1 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDŁUBKA OCZATECZKA

  WYDŁUBKA OCZATECZKA (Tmetoceraocellana) — motyl z rodziny zwójkowatych (Tortrlcidae)\gąsienice długości do 18 mm, brązowawo-czerwone, z głową i tarczką czarnymi, trzemaparami nóg tułowiowych i pięcioma paramiprzynóży odwłokowych, wygryzają wczesnąwiosną tkanki krótkopędów oraz wnętrze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYMARZANIE ROŚLIN ŁĄKOWYCH

  WYMARZANIE ROŚLIN ŁĄKOWYCH —wypadanie roślin łąkowych z porostu wskutekdziałania mrozu; występuje głównie pod wpływemkolejno po sobie następującego zamarzaniai rozmarzania gruntu, wskutek czego bywająniszczone korzenie. Spośród roślin łąkowychza łatwo wymarzające uchodzą koniczyny,a z traw —...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDOBRZENIE ROLI

  WYDOBRZENIE ROLI — potoczne określenieosiągnięcia przez glebę stanu sprawnościw wyniku zachodzących w glebie procesówfizycznych i chemicznych, dzięki stosowaniuwłaściwej uprawy (tj. zaorania i zwłókowaniana dłuższy czas przed siewem). Pod wpływemosiadania zaoranej roli, gromadzenia się wody,rozkładu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDAJNOŚĆ MLECZNA

  WYDAJNOŚĆ MLECZNA — ilość mlekai zawartego w nim tłuszczu uzyskiwana od krowy,owcy lub kozy w pewnym okresie; wydajnośćmleczna osiągnięta w ciągu roku nazywa sięwydajnością roczną (od 1.1 do 31.XII), w ciągudnia — wydajnością dzienną, w ciągu laktacji —wydajnością z okresu laktacji, w ciągu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wygon

  Wygon — 1) miejsce na skraju wsi, w którymgromadzone są zwierzęta gospodarskie przedcodziennym wypędzeniem ich na pastwiskoprzypasieniu wspólnym; 2) wspólne pastwiskozwykle gromadzkie, o słabej wydajności.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDALANIE KAŁU

  WYDALANIE KAŁU, defekacja — usuwaniez końcowego odcinka jelita grubego maskałowych (->kał), złożonych z niestrawionychresztek pokarmowych, zhiszczonego nabłonkajelita i z bakterii; u zwierząt wydalenie kałuodbywa się okresowo, kilka razy na dobę. Zwierzętagospodarskie (oprócz psa i kota) mogąwydalać...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYKA

  WYKA (Vicia) — roślina z rodźmy motylkowatych(Papilionaceae), zaliczana przez rolnikówdo grupy roślin strączkowych; w- Europieuprawia się trzy gatunki wyki: wykę siewną(Vicia sativa), wykę piaskową, zwaną równieżkosmatą ( Vicia villosa), oraz wykę panońską( Vicia pamonied). Wykę siewną sieje się u...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPÓŁCZYNNIK RYZYKA PLONU

  WSPÓŁCZYNNIK RYZYKA PLONU _iloraz wynikający z podzielenia największegoplonu przez plon najmniejszy w określonym odstępieczasu; wskazuje na rozpiętość plonów danejrośliny w zależności od warunków' klimatycznychi glebowych; współczynnik ten może być różnydla różnych roślin uprawnych i na ogół...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCHOWALNIA

  WYCHOWALNIA — 1) pomieszczenie służącedo wychowu piskląt, zapewniające: temperaturę18—20°C, właściwe nasłonecznienie (stosunekpowierzchni okien do podłogi 1:7), dostateczneprzewietrzanie za pomocą otwieranychokien i przewietrzników. Obsada: na 1 m*podłogi — 20 piskląt jednodniowych do wieku6 tygodni...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt

Do góry