Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kinetyka konsumpcji tlenu

  Zwiększenie intensywności wysiłku wymaga szybkiego dostosowania tempa resyntezy ATP do szybkości jego zużycia w mięśniach. W tym celu prawie jednocześnie aktywowane są trzy główne procesy energetyczne: reakcja kinazy kreatynowej, glikoliza beztlenowa oraz fosforylacja oksydacyjna. W wyniku aktywacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /4 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWNOŚĆ RUCHOWA A OSTEOPOROZA

  Osteoporoza jest chorobą charakteryzującą się zmniejszeniem masy kości i niekorzystnymi zmianami mikrostruktury tkanki kostnej, co prowadzi do osłabienia tej tkanki, a w konsekwencji zwiększa ryzyko złamań. Występuje ona najczęściej u kobiet po menopauzie, ale stwierdza się ją również u 15-20%...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /2 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trening a wydolność w wysiłkach długotrwałych

  W wyniku treningu wytrzymałościowego dochodzi do usprawnienia wielu ogniw warunkujących maksymalny pobór tlenu (patrz podrozdział „Czynniki warunkujące V02max”), a więc produkcji ATP na drodze fosforylacji oksydacyjnej.

  Zwiększa się sprawność układu oddechowego. Płuca sportowca są w stanie wentylować...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /2 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE ZASADY „TRENINGU ZDROWOTNEGO"

  Celem treningu zdrowotnego jest kształtowanie sprawności ruchowej, a zwłaszcza jej cech związanych ze stanem zdrowia (tab. 15.1), zapobieganie chorobom cywilizacyjnym i wspomaganie leczenia tych chorób. Podobnie jak w treningu sjDortowym, w treningu zdrowotnym podstawową zasadą jest systematyczność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /4 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKUTKI ZAPRZESTANIA LUB OGRANICZENIA TRENINGU

  Wysoko wytrenowani sportowcy uprawiający dyscypliny wytrzymałościowe są w stanie zachować poziom wydolności przez stosunkowo krótki okres po zaprzestaniu treningu. Zdolność pobierania tlenu (V02max) może być jednak utrzymana nawet przy ograniczeniu czasu wysiłków treningowych do 'A, jeśli ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /3 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZJOLOGICZNE NASTĘPSTWA DŁUGOTRWAŁEGO POZOSTAWANIA W POZYCJI LEŻĄCEJ

  Od niepamiętnych czasów lekarze zalecają pozostawanie w łóżku w pozycji leżącej w leczeniu różnych schorzeń. Powoduje to bowiem zmniejszenie wydatku energii, rozluźnienie mięśni, ułatwia gojenie się ran i uszkodzeń układu ruchu itp. Począwszy jednak od lat czterdziestych XX wieku zwraca się uwagę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /23 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maksymalna siła izometryczna

  Maksymalna szybkość skracania mięśnia (Vmax) oraz maksymalna siła mięśniowa (P„) to główne czynniki warunkujące moc maksymalną mięśni szkieletowych człowieka. Dlatego głównym celem treningu zmierzającego do poprawy mocy maksymalnej powinno być uzyskanie przyrostu obu tych parametrów.

  Już po kilku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĘKSZENIE WYDOLNOŚCI I SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ

  Wpływ treningu fizycznego umożliwia nie tylko osiąganie sukcesów sportowych, ale powoduje zmniejszenie zmęczenia występującego w życiu codziennym. Warto podkreślić, że u ludzi o małej wydolności i sile mięśniowej nawet niewielkie wysiłki związane z czynnościami domowymi, wchodzeniem po schodach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /2 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maksymalna szybkość skracania mięśnia

  Jednym z głównych celów treningu zmierzającego do poprawy mocy maksymalnej powinno być uzyskanie przyrostu maksymalnej szybkości skracania mięśni (Vmax) na drodze przekształceń włókien typu I w typ IIX, Vmax włókien typu IIX jest bowiem około 10 razy wyższa niż włókien typu I. Jednakże taka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /2 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenia mięśni

  Najczęściej w wysiłku dochodzi do mechanicznych uszkodzeń mięśni na skutek kontaktu z przeciwnikiem, przyrządem do ćwiczeń, w wyniku upadku lub na skutek naderwania ciągłości włókien mięśniowych wywołanych gwałtowną pracą mięśni. W wyniku rozległych uszkodzeń włókien mięśniowych dochodzi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /2 421

  praca w formacie txt

Do góry