Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  WYWÓZ DREWNA

  WYWÓZ DREWNA — dostawa drewna odskładnic zrębowych lu b innych do składów zakładówprzemysłowych, składnic kolejowychlub bindug spławowych; w- zależności 0(jużytego środka transportowego rozróżnia sięwywóz konny, silnikowy lub za pomocą kolejekwąskotorowych. Do wywozu konnego używa sięwozów lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYTŁACZANKA

  WYTŁACZANKA — wkładka papierowa z tłoczonymiwgłębieniami w kształcie jaja, którastanowi wewnętrzne opakowanie jaj w skrzyni jaj-Czarskiej. Wielkość wytłaczanki dostosowana jestdo rozmiarów skrzyni, jedna warstwa mieści30 jaj. Wielkość wgłębień jest jednakowa i dlategojaja muszą być dobierane...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYŻ BAROMETRYCZNY

  WYŻ BAROMETRYCZNY — układ -»izobarna mapie synoptycznej, w którym ciśnienie wzrastaku środkowi układu, a powietrze krąży w kierunkuzgodnym z ruchem wskazówek zegara;przy wyżu pochodzenia kontynentalnego w ciepłejporze roku panuje pogoda bezchmurna i upalna,a w chłodnej — bezchmurna i mroźna; przywyżu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYTRYSK NASIENIA

  WYTRYSK NASIENIA, e ja k u la c ja — odruchstanowiący zakończenie aktu płciowego(-►kopulacja). Następuje po podrażnieniu nerwowychciał czuciowych (receptorów) żołędziprącia; w wyniku tego pojawia się skurcz mięśniówkinarządów płciowych samczych, powodującywydalenie na zewnątrz z układu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydział rybacki

  Podstawowe przedmiotyzawodowe: gospodarka stawowa, jeziorowai rzeczna, morskie zasoby surowcowe, chorobyryb, ochrona wód przed zanieczyszczeniami, statkioraz sprzęt rybacki, technika połowów i zarysprzetwórstwa rybnego. Studenci tego wydziałumogą specjalizować się w zakresie: hodowli ryb,gospodarki rybnej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CC BY-ND

  You are free: to Share — to copy, distribute and transmit the work to make commercial use of the work Under the following conditions:

  Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Eduteka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 348

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  CC BY-SA

  You are free: to Share — to copy, distribute and transmit the work to Remix — to adapt the work to make commercial use of the work Under the following conditions:

  Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that...

  Ocena /5.0 Przedmiot / Informatyka

  Autor /Eduteka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 458

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  CC BY

  You are free: to Share — to copy, distribute and transmit the work to Remix — to adapt the work to make commercial use of the work Under the following conditions:

  Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that...

  Ocena /5.0 Przedmiot / Informatyka

  Autor /Eduteka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYPEŁNIACZE

  WYPEŁNIACZE — materiały dodawane dożywic syntetycznych przy produkcji tworzywsztucznych; jako wypełniacze dodaje się mączkędrzewną, materiały włókniste (azbest), skrawkipapieru lub tkanin bawełnianych itp. Przyprodukcji tworzyw sztucznych wypełniacz mieszasię z płynną lub sproszkowaną żywicą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYścigi konne

  WYścigi konne — biegi (gonitwy) na dystansachod 1000 do 4000 m, w których uczestniczykilka, a niekiedy kilkanaście kom. W Polscewyścigi konne prowadzone są przez przedsiębiorstwopaństwowe pod nazwą Państwowe ToryWyścigów Konnych; prowadzone są trzy tory:w Warszawie, Sopocie i we Wrocławiu. Obecnana...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /398

  praca w formacie txt

Do góry