Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  WYTRZĄSACZ

  WYTRZĄSACZ — część składowa młocarni,której zadaniem jest wydzielenie ziarna i plewz omlóconej masy zboża oraz wydalenie słomyna zewnątrz młocarni.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydział weterynaryjny

  Podstawoweprzedmioty zawodowe: hodowla zwierząt, higienazwierząt, choroby wewnętrzne, chirurgia, epizoetiologia,parazytologia, położnictwo, patologiarozrodu, anatomia patologiczna, farmakologiai higiena produktów spożywczych. Studenci tegowydziału mogą specjalizować się w zakresie:lecznictwa zwierząt...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYTWORNICE AEROZOLI

  WYTWORNICE AEROZOLI — maszynyi urządzenia rozpylające ciecz na cząstki (krople)0 średnicach nie większych niż 50 mikronów1 wydmuchujące je.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydział zootechniczny

  Podstawoweprzedmioty zawodowe są takie same jak na wydzialerolnym, z tą różnicą, że zagadnienia z zakresuhodowli zwierząt przerabiane są szarzeji gruntowniej. Absolwenci uzyskują tytuł magistrainżyniera zootechnika; mogą pracować na stanowiskachkierowniczych w uspołecznionychgospodarstwach rolnych o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wytyczanie BUDOWLI

  Wytyczanie BUDOWLI wyznaczanie nagruncie dokładnych wymiarów- i zarysów wykonywanychbudowli; wszystkie dane niezbędne dowytyczenia budowli otrzymuje się z projektu lubz rysunku roboczego. Przy wytyczaniu nawiązujesię do najbliisz>’ch stałych punktów pomiarowych,używając instrumentów’ pomiarowych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYTACZANIE

  WYTACZANIE — rodzaj dokładne obróbkiskrawaniem podobnej do toczenia. Różnica międzywytaczaniem i toczeniem polega na umocowaniunoży w wytaczadle zamiast w imaku nasuporcie tokarki. Przedmiot obrabiany jest nieruchomy.Ruch obrotowy i postępowy wykonujewytaczadło.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawodowe studium pedagoiczne

  Istnieje przy SGGW w Warszawie i WSRw Poznaniu; okres nauki trwa 1 rok (2 semestry).Zadaniem studium jest przygotowanie pedagogicznei społeczne słuchaczy do pracy nauczycielskiejw szkołach rolniczych oraz instruktażowooświatowejw organizacjach i instytucjach rolniczych.Podstawowe przedmioty zawodowe:...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYWAR

  WYWAR - produkt otrzymywany przy produkcjispirytusu z zacieru odfermentowanego naaparacie destylacyjnym (ze 100 1 zacieru —110—115 1 wywaru). W Polsce surowcem najczęściejsą ziemniaki, rzadziej — żyto, kukurydza,melasa itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYTACZARKA

  WYTACZARKA, wie r ta rk o - fre z a rk a —obrabiarka do dokładnego wykonywania dużychotworów'; pracuje przeważnie w' układzie poziomymi jest przeznaczona do obróbki otworóww ciężkich przedmiotach. Za pomocą wiertarkofrezarekmożna wykonywać: wiercenie, wytaczanie.toczenie, frezowanie, rozwiercanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaoczne zawodowe studium pedagogiczne

  2-Ietnie (4 semestry) zaocznezawodowa studia pedagogiczne o takim samymprogramie nauki jak na stacjonarnych zawodowychstudiach pedagogicznych prowadzone sąna SGGW w Warszawie i w WSR w Poznaniu.Na studia te przyjmowani są nauczyciele szkółrolniczych, pracownicy służby instruktażowo--oświatowej w rolnictwie i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /919

  praca w formacie txt

Do góry