Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ZAKŁADANIE ŁĄK I PASTWISK

  ZAKŁADANIE ŁĄK I PASTWISK — urządzaniełąk (pastwisk) przez przeoranie i obsiew;łąki „ąłożone”, czyli łąki „sztuczne”, odznaczająsię zazwycząj dobrą wydajnością w pierwszychlatach po założeniu; ich skład gatunkowybywa jednak wtedy mało urozmaicony. Zakładanieużytków zielonych jest celowe...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPALENIE

  ZAPALENIE — reakcja tkanek na uszkodzeniewywołane przez czynniki chorobotwórcze (mechaniczne,termiczne, chemiczne, toksyczne, zakaźne,promieniotwórcze itd.). Cechami charakterystycznymizapalenia są: 1) zwiększonydopływ krwi, objawiający się zaczerwienieniem^miejsc objętych zapaleniem; 2)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAGOSPODAROWANIE LASU

  ZAGOSPODAROWANIE LASU — proWa_dzenie zasadniczych czynności gospodarczychw lesie w zakresie pozyskiwania drewna i użytkówubocznych oraz odnawiania i pielęgnowanialasu. Sposób zagospodarowania zależy od rodzajusiedliska (głównie gleby) oraz od właściwościi wymagań gatunków drzew hodowlanychna danym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAĆMA

  ZAĆMA — zmętnienie soczewki gałki ocznejlub jej torebki, powstałe na tle niektórych chorób(np. głowicy — u bydła, ślepoty miesięcznej —u koni, nosówki — u psów), w wyniku urazów,zaburzeń rozwojowych (zaćma wrodzona) lubstarzenia się zwierzęcia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZROST

  WZROST — proces polegający na wytwarzaniurzez organizm nowych komórek i powiększaniujuż istniejących, w wyniku czcgo organizmz w i ę k s z a swoją objętość. W z r o s t u zwi er ząti c z ł o w i e k a kończy się na ogół z osiągnięciemdojrzałości. W zootechnice najważniejszeznaczenie ma śledzenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZADARLICA ŚPIŻARNIANKA

  ZADARLICA ŚPIŻARNIANKA (PyraJij farinalis)— motyl z rodziny omacnicowatych (Pyra-Iidldae)\ gąsienice długości do 25 mm, białoszarez głową i tarczką na przcdpleczu ciemnobrązowymi,trzema parami nóg tułowiowych i pię:iomaparami przynóży odwłokowych, ukprte w rurkowatychoprzędach, żerują od sierpnia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  XIMPHINEMA

  XIMPHINEMA — nicienie z rodziny Dorylaimidae,żyjące w glebie; niektóre gatunki sązewnętrznymi pasożytami korzeni wielu roślinuprawnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZADRZEWIANIE

  ZADRZEWIANIE — zakładanie zadrzewieńi j. obsadzanie drzewami i krzewami nieużytków,dróg. miedz, zagród, cieków wodnych, rowówitp. terenów położonych poza lasem. Zadrzewieniamają duże znaczenie gospodarcze (dostarczajądrewna, wpływają na zwiększenie plonóww rolnictwie), biologiczne (podnoszą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  XYLARIA

  XYLARIA — grzyby z klasy workowców (Ascomycetes);rozkładają martwe, a rzadziej żywedrewno.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAFAŁSZOWANIA MIODU

  ZAFAŁSZOWANIA MIODU — dodawaniedo miodu obcych substancji, dolewanie wody itp.Do miodów zafałszowanych zalicza się równieżte. które mają zbyt dużą zawartość wody wskutekniedostatecznej dojrzałości miodu lub też nadmiernązawartość sacharozy w następstwie podkarmianiapszczół cukrem. Procentową...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt

Do góry