Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ZALĄŻEK

  ZALĄŻEK — narząd roślin nasiennych, służącydo rozmnażania płciowego: u roślin okrytonasiennychjest ukryty wewnątrz zalążni (-►zalążnia),u roślin nagonasiennych jest umieszczonyna owocolistku (-*owocolistek) i okryty tylkołuską. U okrytonasiennych zalążek składa sięz ośrodka otoczonego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKAŹNE ZAPALENIE NACZYŃ CHŁONNYCH

  ZAKAŹNE ZAPALENIE NACZYŃ CHŁONNYCH— przewlekła zaraźliwa choroba zwierzątnieparzystokopytnych (koń, osioł, muł)wywoływana przez grzyb drożdżowy. Do charakterystycznychjej objawów należą: zgrubienienaczyń chłonnych oraz pojawienie się wzdłuż nichguzków i owrzodzeń. Prawidłowe leczenie w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPATRZENIE SIĘ

  ZAPATRZENIE SIĘ — w hodowli zwierzątprzesąd polegający na wierze, że pewne wrażeniapsychiczne odbierane przez samice ciężarne rzekomoodbijają się na potomstwie; znane byłydawniej np. wypadki zawieszania w stajni przedciężarnymi klaczami elitarnymi luster, by młodzieżrodziła się podobna do matek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAMORZARKA

  ZAMORZARKA — urządzenie do zabijani(zamorzania) poczwarck jedwabników znaid.jących się wewnątrz oprzędów (-♦kokon jedwabnika morwowego). W zamorzarkach zarównelektrycznych (zbudowane podobnie jak suszarki?jak i węglowych (gdy przy palenisku znajdujesfewentylator wdmuchujący rozgrzane powicu-Jna blaszane...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKAŹNY PARALIŻ KUR

  ZAKAŹNY PARALIŻ KUR, n eu ro lim fom ato z a , ch o ro b a M a re k a — choroba zakaźnawywoływana przez wirusy; najczęściej atakujemłode kury i kurczęta. Charakterystycznym jejobjawem w początkowym okresie jest niedowładnóg, skrzydeł i szyi, później — zmiany w gałceocznej (zabarwieniu tęczówki i w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAMRAŻALNIA

  ZAMRAŻALNIA — pomieszczenie chłodniczeprzeznaczone do zamrażania produktów opakowanychi nie opakowanych. W zamrażalninastępuje szybkie oziębienie produktów do temperatury—8 do —50*0, zależnie od rodzajuzamrażanego produktu. Zamrażalnia ma odpowiedniewyposażenie techniczne umożliwiająceuzyskanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKAŻENIE PIERWOTNE

  ZAKAŻENIE PIERWOTNE, infekcjo pierwotna— ]) u roślin zakażenie rośliny-gospodarzaprzez czynnik chorobotwórczy po raz pierwszypo zakończeniu spoczynku zimowego. Następujezwykle w wyniku rozsiewania się i kiełkowaniazarodników przezimowanych lub wytwarzającychsię w okresie zimowym (np. zarodników...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamrażanie

  Zamrażanie — jeden z najbardziej nowoczesnychsposobów konserwowania artykułówspożywczych polegający na zastosowaniu temperaturydo —40°C, a niekiedy niższej i zahamowaniuprocesów biologicznych. Wygląd zewnętrzny,skład chemiczny i właściwości witaminowemrożonych produktów mało różnią się odświeżych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKAŻENIE WTÓRNE

  ZAKAŻENIE WTÓRNE, infekcja wtó rn a —jedno z kolejnych zakażeń przez czynnik chorobotwórczy,następujących po -♦zakażeniu pierwotnym.U roślin dokonywane jest przez wytworzonew tym samym okresie wegetacyjnym, a częstonawet na tej samej roślinie potomstwo tego•zarodnika, który dokonał poprzednio...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAOPATRZENIE W OWOCE I WARZYWA

  ZAOPATRZENIE W OWOCE I WARZYWA— zgromadzenie dużej ilości owocówi warzyw na okres zimy i wiosny. Część towaru,składowana jest przez uspołeczniony aparathandlu, pozostałą ilość owoców i warzyw przechowująproducenci. Rezerwy zapasów są uruchamianew zimie i wiosną. Rezerwy zmagazynowanedla handlu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /649

  praca w formacie txt

Do góry