Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE GOSPODARSTWEM ROLNYM

  ZARZĄDZANIE GOSPODARSTWEM ROLNYM — czynności związane z realizacją zasadracjonalnego gospodarowania. Zarządzanie gospodarstwemrolnym polega na wydawaniu doraźnychdecyzji dotyczących procesów produkcjii procesów pracy, a także zmian w strukturze ekonomiczneji w organizacji środków. Długość odcinkaczasu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY

  ZASADY, wodorotlenki, alkalia — związkipowstałe z reakcji tlenków metali lub meuliz wodą, a także amoniaku z wodą; rozcieńczonew wodzie nazywamy ługami. Do najpospolitszychzasad należą wodorotlenki: sodu —NaOH, potasu — KOH, amonu — NH*OH.wapnia — Ca(OH),, glinu — Al(OH),; zasadybarwią różowy papierek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARODEK

  ZARODEK — 1) u roślin nasiennych — młodaroślina ukryta w nasieniu składająca się z zawiązkakorzenia, zawiązka pędu z mniejlub bardziej rozwiniętym pączkiem wierzchołkowymoraz z liścieni, dwóch — u roślin dwuliściennychi jednego — u jednoliściennych(zwanego tarczką zarodkową); u roślin...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPRAWY

  ZAPRAWY — związki chemiczne stosowanedo niszczenia drobnoustrojów chorobotwórczychna nasionach oraz do wytworzenia w glebiewokół kiełkującego nasienia lub korzonkówrośliny sirefy pozbawionej drobnoustrojów; jakosubstancje aktywne stosowane są związki nieorganicznei organiczne (np. formalina, Spergon.),a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARODNIKI PRZETRWALNIKOWE

  ZARODNIKI PRZETRWALNIKOWE — grubościennezarodniki grzybów powstałe w wynikuprocesu płciowego (u glonowców) lub przezrozczlonowanie strzępki wegetatywnej — chlamidosporyalbo gemmy; u rdzy są to teliospory(teleutospory), powstające pod koniec wegetacjina krótkich trzonkach w skupieniach zwanychteliami;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARAZA

  ZARAZA (Orobanche sp.) —bezzieleniowa roślina pasożytniczaz rodziny zarazowatych(iOrobanchaceae). Z a r a z a g a -łęzista (Orobanche ramosa)pasożytuje na korzeniach tytoniui konopi; występuje główniena południu Polski; zwalcza Zaraza gałęrisiasię ją przez natychmiastowewykonanie orki — po...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARODNIKOWCE

  ZARODNIKOWCE (Sporozoa) — pasożytniczepierwotniaki wytwarzające tzw. zarodniki<spory), charakterystyczne stadia rozrodcze w p o stacizarodka otoczonego b ło n ą; z racji p a sożytniczegotrybu życia nie mają narządówruchu ani otworu gębowego; pobierają po k a rmprzez osmozę; przedstawicielem tej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARAZA KUSTRZEBKOWA KONICZYN

  ZARAZA KUSTRZEBKOWA KONICZYN -choroba występująca głównie na koniczynie czerwonej,której odmiany różnią się bardzo wrażliwością,i powodująca zwykle niewielkie szkody.O b j a w y : na liściach liczne, małe, okrągławe,czasem połączone ze sobą plamki, najpierw żółte,po wyschnięciu brunatne; w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAROŚLA

  ZAROŚLA — zbiorowisko roślin podobnychpod względem ekologicznym, np. zarośla trzciny,pałki wodnej, jeżyn, borówki bagiennej, itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARAZA PIERSIOWA KONI

  ZARAZA PIERSIOWA KONI , p ie r s iów ka— zakaźna choroba koni, przy której występujezapalenie płuc. Nieodzownym warunkiemwyleczenia zwierząt jest zapewnienie im zupełnegospokoju, higienicznych warunków utrzymania iodpowiedniego żywienia. Śmiertelność wśródzwierząt chorych na piersiówkę jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /457

  praca w formacie txt

Do góry