Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ZDEJMIK

  ZDEJMIK — arkusz grubego papieru z gęstowybitymi otworami (fabrycznie lub ręcznie, przyużyciu stalowych wybijaczy) lub siatki gęsto plecionejze sznurka, służący do czyszczenia legowiskagąsienic jedwabnika morwowego z kału orazresztek nie zjedzonej karmy. Czynność zdejmikowaniapolega na rozłożeniu na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZGONINY

  ZGONINY — pocięte w czasie młocki kawałkisłomy i wymłóconych kłosów, które wydalane sąna zewnątrz młocarni z podsiewacza. Z młocamimałych, np. sztyftowych, zgonioy wyrzucane sąrazem z ziarnem i następnie odczyszczane nawialni.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDOLNOŚĆ DO ZWILŻANIA

  ZDOLNOŚĆ (CIECZY) DO ZWILŻANIA —zdolność utrzymywania się cieczy na powierzchniciała stałego, np. liści, pancerza chitynowegoowadów itp.; zależy od charakteru powierzchniopryskiwanej i od fizykochemicznych właściwościpreparatów. Dodatek substancji pomocniczychdo roztworów lub emulsji zwiększa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIARNKOWE OWOCE

  ZIARNKOWE OWOCE mięsiste owocc mającewewnątrz pergaminowatc. kilkunasienne„komory"* zwane gniazdem nasiennym. W znaczeniubotanicznym są to owocc szupinkowe; doowoców ziarnkowych zaliczamy jabłka, gruszkii pigwy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZEBRA

  ZEBRA (Hlppotigris) — ssak z rodziny koniowatych(Equidae) ; pręgowany, rączy koń, długiewłosy tylko na końcu ogona; żyje w Afryce albona stepach w dużych stadach, wędrując w poszukiwaniupożywienia, albo w górach w mniejszychstadach; żywi się roślinami.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIELARSTWO

  ZIELARSTWO — I) nauka o ziołach dostarczającychsurowców używanych w lecznictwieoraz w niektórych gałęziach przemysłu, np.w garbarstwie, barwiarstwie. 2) gałąź gospodarkimająca na celu dostarczanie surowców zielarskichstosowanych w lecznictwie i różnych gałęziachprzemysłu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZEBROID

  ZEBROID — mieszaniec międzygatunkowy powstaływ wyniku skrzyżowania konia z zebrą;jeżeli samcem była zebra, a samicą koń, uzyskujesię z e b r u I ę, w przeciwnym wypadku —z ebrynę ; zebroidy samce są bezpłodne, samice— płodne (w skojarzeniu z samcem zebrą lubz ogierem); zebroidy są większe niż...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASYCHANIE CZUBKÓW LIŚCI PALM

  ZASYCHANIE CZUBKÓW LIŚCI PALM —choroba fizjologiczna palm. O b j a w y : czubkiliści zasychają przybierając papierowobiałe zabarwienie,od zielonej, żywej części są zwykleoddzielone brązowym, falistym paskiem; czasempaski takie przecinają w poprzek zaschniętyczubek. P r z y c z y n a c h o r o b y :...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY PIRYMIDYNOWE

  ZASADY PIRYMIDYNOWE — złożonezwiązki organiczne pierścieniowe, pochodne -♦pirymidyny,mąjące właściwości zasad; niektórez nich wchodzą w skład kwasów nukleinowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAŚLAZ WŁÓKNISTY

  ZAŚLAZ WŁÓKNISTY (Abutilon avicennae)— przemysłowa roślina włóknista z rodzinyślazowatych (Malvaceae); uprawiana główniew Chinach, Mandżurii, Związku Radzieckimi Indiach; w Polsce przeprowadza się dopieropróby z jej uprawą. Zaślaz ma małe wymaganiaglebowe i klimatyczne; uprawia się podobniejak...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt

Do góry