Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ODPORNOŚĆ PRZECIWZAKAŹNA

  Układ odpornościowy zdrowego człowieka jest zawsze gotowy do walki z zakażeniem. Pomimo tego, że organizm stale ma kontakt z mikroorganizmami i bezustannie narażony jest na zakażenia wywołane wirusami, bakteriami, grzybami i zarażenia wywołane pasożytami, do rozwinięcia się choroby zakaźnej dochodzi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anaftlaksja

  Natychmiastowa reakcja po powtórnym wniknięciu antygenu do organizmu. Wywołana jest ona uwalnianiem z komórek tucznych przekaźników, takich jak np. histamina, serotonina. Jej gwałtowność może prowadzić do wystąpienia wstrząsu tak silnego, że może spowodować śmierć. Anafilak-sja to jeden z trzech...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedź immunologiczna na zakażenia wirusowe

  Uruchomienie odpowiednich reakcji obronnych układu immunologicznego jest uwarunkowane charakterystyczną cechą wirusów, jaką jest ich namnaża-nie się tylko w komórkach organizmu gospodarza. Wirusy należą więc do drobnoustrojów typowo wewnątrzkomórkowych.

  Interferony Jednym z głównych, nieswoistych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odporność nieswoista w zakażeniach

  Do mechanizmów nieswoistych zalicza się bariery mechaniczne (złuszcza-nie nabłonków, wydzielanie śluzu), chemiczne (enzymy, cytokiny, dopełniacz), mikrobiologiczne (obecność fizjologicznej flory bakteryjnej) i działanie komórek żernych: makrofagów, granulocytów oraz komórek NK. Mechanizmy te działają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZ IMMUNOLOGICZNA

  Odpowiedź immunologiczna oznacza uruchomienie przez organizm mechanizmów obronnych, polegających na rozpoznaniu, eliminacji i niszczeniu czynników inwazyjnych, którymi mogą być mikroorganizmy (bakterie, wirusy, grzyby), czynniki endogenne, np. komórki nowotworowe, zakażone wirusami własne komórki, egzogenne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System immunologiczny związany ze skórą - SALT

  Terminem SALT (ang. skin-associated łymphatic tissue) określa się system immunologiczny związany ze skórą. W skład tego systemu wchodzi naskórek oraz skóra właściwa, a podstawowymi komórkami o właściwościach immunologicznych są w nich keratynocyty, komórki Langerhansa, limfocyty i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ dopełniacza i neutrofile

  Układ dopełniacza to układ około 30 białek (głównie enzymów), stanowiący składnik odporności nieswoistej, lecz ściśle kooperujący z elementami odpowiedzi swoistej. Nazwa „układ dopełniacza” pochodzi od właściwości tego układu, stanowi on bowiem uzupełnienie dla funkcji przeciwciał. Głównym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

  Przyczyną 50% wszystkich zgonów w Polsce są choroby układu krążenia, wśród których czołowe miejsce zajmuje choroba niedokrwienna serca. Polega ona na niedostatecznym zaopatrzeniu mięśnia sercowego w tlen, najczęściej z powodu zwężenia tętnic wieńcowych (zaopatrujących serce w krew), przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /11 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDOLNOŚĆ W WYSIŁKACH DŁUGOTRWAŁYCH

  Trudno jednoznacznie ustalić granicę czasu, po przekroczeniu której wysiłek należy traktować jako długotrwały. W poprzednim podrozdziale przedstawiono wydolność człowieka w wysiłkach krótkotrwałych o mocy maksymalnej, których czas trwania mierzymy w sekundach lub minutach. Umownie przyjmuje się, że...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /2 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWNOŚĆ RUCHOWA W ZAPOBIEGANIU I LECZENIU OTYŁOŚCI

  Mała aktywność ruchowa per se rzadko bywa pierwotną przyczyną otyłości, chociaż sprzyja jej rozwojowi. Rzadko też zwiększenie aktywności ruchowej może być jedynym sposobem efektywnej redukcji nadwagi dużego stopnia. Regularne wykonywanie wysiłków (trening fizyczny) jest jednak ważnym uzupełnieniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /6 502

  praca w formacie txt

Do góry