Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zlewanie drzew

  Zlewanie drzew— sposób przedwiosennegoopryskiwania drzew, gdy jeszcze nie mająliści; ciecz powinna zmoczyć drzewo i spływaćpo nim, dlatego stosuje sic opryskiwanie grubokroplistei obfite.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zimowiska

  Zimowiska — miejsca osłonięte przed ujemnymiwpływami atmosferycznymi (wierzchniawarstwa ziemi, opadłe i zeschnięte liście, resztkiroślin, szczeliny płotów, kory, zakamarki budynkówitp.), gdzie spędzają (nieraz w bardzo licznychskupieniach) mroźne miesiące zimowe roztocze,przylżeńce, pluskwiaki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIELNE ROŚLINY

  ZIELNE ROŚLINY — rośliny o pędach niczdrewniałych,których łodyga trwa tylko jedenokres wegetacyjny, po czym usycha i ginie;rośliny zielne mogą być roczne, dwu- i wieloletnie,czyli byliny. Rośliny jednoroczne stanowią ogromnąwiększość roślin uprawnych, przy czym niektórez nich mają zdolność...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZGNILIZNA LIŚCIOWA GOŹDZIKA

  ZGNILIZNA LIŚCIOWA GOŹDZIKA -choroba grzybowa goździka występująca w gruncici w szklarni; przy dużym nasileniu chorobyrośliny giną. O b j a w y : na całej szerokościblaszki liściowej, czasem także na łodygach,powstają miękkie, brunatne plamy, które powyschnięciu stają się błyszczące...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZBROJENIE BETONU

  ZBROJENIE BETONU —wkładki z prętów stalowych.Beton ma dużą wytrzymałośćna ściskanie, natomiast na rozciąganiei zginanie jest małowytrzymały; jeżeli trzeba wykonaćelement betonowy, naktóry będą działały siły gnącei rozciągające, jak np. w belkach,trzeba go wzmocnićwkładkami ze stali...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIELONA MASA

  ZIELONA MASA, w e g e ta tyw n a m a s a —nadziemne części roślin pastewnych polowychlub łąkowych przed skoszeniem lub bezpośredniopo skoszeniu, użytkowane na paszę w stanieświeżym (zaraz po skoszeniu), po wysuszeniu nasiano albo po zakiszeniu; zieloną masę przyorujesię również na zielony nawóz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZGNILIZNA TWARDZIKOWA

  ZGNILIZNA TWARDZIKOWA — chorobagrzybowa powszechnie występująca na bardzowielu, głównie mięsistych, roślinach uprawnych;zwłaszcza często występuje na buraku, kapuście,marchwi, selerze, ogórku, pietruszce, sałacie, słoneczniku,cebuli, grochu, ziemniaku, pomidorze,melonach oraz na wyżlinie, dalii...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZBRUNATNIENIE PRZYGNIEZDNE

  ZBRUNATNIENIE PRZYGNIEZDNE— choroba fizjologicznajabłek polegającana lekkim zbrązowieniu miąższuwokół komór nasiennych;smak zbrązowiałego miąższu ulega pogorszeniu.Pierwsze objawy choroby występują w końculistopada i w grudniu. Zbrunatnienie przygniezdneopanowuje tylko owoce przechowywanew temperaturze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIELONA TAŚMA

  ZIELONA TAŚMA — ciągłość produkcji paszyzielonej w gospodarstwie w celu zapewnieniazwierzętom gospodarskim stałego dopływu paszz roślin kolejno dojrzewających i sprzątanych odwiosny do późnej jesieni. Do taśmy zielonej zaliczamyprodukcję pochodzącą ze wszystkich użytkówgospodarstwa: łąk i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZGNILIZNA TWARDZIKOWA ROŚLINCEBULKOWYCH

  ZGNILIZNA TWARDZIKOWA ROŚLINCEBULKOWYCH — choroba grzybowa tulipanów,hiacyntów i innych cebulkowych; w grunciewystępuje często gniazdowo. O b j a w y :rośliny tracą jędrność, liście żółkną i pokładająsię, a kwiaty mogą się nie rozwinąć; podstawyliści gniją, jak również mięsiste łuski...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 217

  praca w formacie txt

Do góry