Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ZIOŁA

  ZIOŁA — 1) pożyteczne dwuliścienne roślinyzielne (z wyjątkiem motylkowych) wchodzącew skład porostu łąkowego; 2) ususzone roślinylecznicze. Zioła zawierają substancje czynne,które decydują o ich wartości i przydatności docelów leczniczych i przemysłowych.Z i o ł a ł ą k i p a s t w i s k należą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmianowanie

  Zmianowanie — następstwo w uprawieokreślonej liczby roślin albo grup roślin dostosowanedo miejscowych warunków przyrodniczych;po ukończeniu jednego cyklu (-►rotacji)zmianowanie rozpoczyna się od nowa. Można jestosować na jednym polu przez szereg kolejnychlat lub w jednym roku na tylu polach, ile...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIOŁOLECZNICTWO

  ZIOŁOLECZNICTWO, f ito te r a p ia — metodaleczenia polegająca na stosowaniu 'ekówpochodzenia roślinnego, do których zalicza siewszelkie przemysłowe przetwory ziołowe orazmieszanki lub pojedyncze surowce. Leki przemysłowesporządzane są w postaci wyciągówroślinnych, o różnym stopniu zagęszczenia; mogąto...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIELONONÓŻKI

  ZIELONONÓŻKI — rasa kur typu ogólnoużytkowego,wyhodowana w Polsce. Są to kuryśredniej wielkości, ciężar kur w wieku 6 miesięcywynosi 1,3 kg, a kogutów 1,8 kg. Upierzeniezielononóżek jest kuropatwiane. Zausznice orazpoliczki — czerwone. Oczy duże o czerwonopomarańczowejtęczówce, dziób krótki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIENNOŚĆ

  ZMIENNOŚĆ — w genetyce zjawisko występująceu wszystkich organizmów żywych, polegającena tym, że poszczególne osobniki teg;osamego gatunku, odmiany czy rasy różnią sięmiędzy sobą wykształceniem poszczególn>cbcech. Nie ma dwóch zupełnie do siebie podobnychzwierząt lub dwóch identycznych roślin...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIRAM

  ZIRAM (nazwa zwyczajowa; czyt. ciram) — sólcynkowa kwasu dwuetylodwutiokarbaminowego,działająca grzybobójcze; preparat handlowy wpostaci proszku do zawiesin zawiera najczęściej50% substancji aktywnej: zalecany jest w stężeniu0,15—0,5% substancji aktywnej do zwalczaniazarazy ziemniaczanej, suchej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIELONY WYBIEG

  ZIELONY WYBIEG — 1) miejsce przebywaniakoni bezpośrednio przed stanem w zawodach(wyścigi, konkursy); zwykle teren zadarnionyi ogrodzony; 2) zadarniony teren dla matekstadnych, młodzieży i źrebiąt w gospodarstwachprowadzących hodowlę koni, nie tylko służącydla ruchu zwierząt, ale dający także...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNAKOWANIE POLA

  ZNAKOWANIE (zn a c z e n ie ) POLA — wy.znaczanic na powierzchni pola linii lub punktów(przecięć linii), wzdłuż których lub w które następniesieje się lub sadzi rośliny. Znakowanie wykonujesię zwykłym drewnianym znacznikiemopielaczcm z małymi gęsiostópkami itp. p0 wy!równaniu powierzchni pola przed...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZJEDNOCZENIE HODOWLI ZWIERZĄT ZARODOWYCH

  ZJEDNOCZENIE HODOWLI ZWIERZĄTZARODOWYCH (ZH Z Z ) — grupa wydzielonychpaństwowych gospodarstw' rolnych, pozostającychpod wspólnym zarządem, którychgłównym celem jest produkcja wysokiej wartościmateriału zarodowego (dla potrzeb krajowychi na eksport), doskonalenie odmian i ras, tworzenienowych linii i prądów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIMNY WYCHÓW CIELĄT

  ZIMNY WYCHÓW CIELĄT — wychów,zwany również tlenowym, polegający na utrzymywaniucieląt stale na świeżym powietrzu.W tym celu buduje się ciełętniki o trzech ścianach,zostawiając jedną ścianę, od strony okólników,prawie zupełnie nie zabudowaną; cielętawiększość dnia spędzają na okólnikach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /467

  praca w formacie txt

Do góry