Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ZWIĄZEK HODOWCÓW JEDWABNIKÓW

  ZWIĄZEK HODOWCÓW JEDWABNIKÓW— organizacja społeczno-zawodowa hodowcówjedwabników, mająca na celu przedewszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowychswych członków oraz reprezentowanie ich interesówwobec instytucji państwowych. W Polscedziałają trzy wojewódzkie związki hodowcówjedwabników: w Katowicach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

  ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE — gatunkilub rasy —* zwierząt domowych (w szerokim znaczeniu),których chów możliwy jest zasadniczotylko w warunkach gospodarstwa wiejskiegoi które w mniejszym lub większym stopniu niezbędnesą do jego prawidłowego funkcjonowama.Do zwierząt gospodarskich zalicza się przeżuwaczeduże i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki chodowców zwierząt

  Związki chodowców zwierząt  _zrzeszenia o charakterze społecznym hodowcówzwierząt użytkowych i amatorskich mające nacelu doskonalenie pogłowia zwierząt rasowychi ochronę wspólnych interesów' członków związku:w Polsce działają obecnie: Koła Hodowców Bydłaprzy Centralnym Związku Spółdzielni...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNAMIĘ

  ZNAMIĘ — górna część słupka kwiatowegoroślin okrytonasiennych; kształt ma bardzo różny;może się składać z jednej lub wielu części; liczbaczęści w znamieniu wskazuje na liczbę owocolistkówtworzących słupek. Podczas zapylaniana znamieniu słupka osiadają ziarnka pyłkui kiełkują w łagiewkę w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIERZĘTA UŻYTKOWE

  ZWIERZĘTA UŻYTKOWE — gatunki lubrasy -+ zwierząt domowych (w szerokim znaczeniu),które dają człowiekowi korzyści naturygospodarczej, w przeciwieństwie do tzw. zwierzątamatorskich, z których chowu korzyić nie macharakteru utylitarnego (użytkowego), np. kanarek,złota rybka, kot angorski, szereg ras...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZKI KUMARYNOWE

  ZWIĄZKI KUMARYNOWE — grupa związkówchemicznych działających zabójczo na gry.zonie przez zmniejszenie krzepliwości ich krwi,wskutek czego lekkie uderzenia lub obrażeniaciała powodują wewnętrzne krwotoki, a następnieśmierć zwierząt; najbardziej skuteczne i popularnepreparaty — to -*Warfarin i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNĘDZNIENIE

  ZNĘDZNIENIE — w zootechnice rodzaj -♦zwyrodnienia;następuje wskutek zmiany dotychczasowegośrodowiska na nowe, w którym zwierzętanie mogą się zaaklimatyzować; objawia się m. in.-►skarleniem, zmniejszeniem wydajności, płodnościi odporności na choroby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zlewnia rzeki

  Zlewnia rzeki — obszar, z którego wodaspływa do rzeki po powierzchni ziemi i pod ziemią.Zlewnia podziemna może nie pokrywać sięze zlewnią powierzchniową. Granicą zlewni powierzchniowejjest wododział, który przebiegagrzbietami wzniesień, a zlewni podziemnej —-linia przebiegająca po najwyższej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIMOZIELONE ROŚLINY

  ZIMOZIELONE ROŚLINY — rośliny, którew naszym klimacie nie zrzucają liści na zimę;należą do nich rośliny iglaste (z wyjątkiem modrzewia)oraz niektóre liściaste (brusznica, żurawina,bukszpan, rododendron itp.).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZLODOWACENIE

  ZLODOWACENIE — pokrycie pewnych obszarówZiemi lodowcami z kilkoma nawrotami;w epoce plejstoceńskiej, czyli lodowcowej (-♦stratygraficznatabela), trwającej od 1 min do 10 tys.lat, na kuli ziemskiej nastąpiło bardzo znaczneoziębienie; lodowce powstały najpierw na północy,a następnie przesunęły się ku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt

Do góry