Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ZWROTNE PUNKTY TŁOKA

  ZWROTNE PUNKTY TŁOKA _ Położenieukładu korbowego silnika, przy którym tłokzmienia kierunek ruchu w cylindrze; rozróżnia ^górny zwrotny punkt, gdy tłok znajduje sicw pobliżu głowicy cylindra i d o l n y zwrotnvpunkt położony najdalej od górnego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻABY

  ŻABY — rodzina płazów bezogonowych; skóragładka, nogi tylne znacznie dłuższe od przednich;półwodne lub lądowe, zimują w glebie lub mule.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWÓD

  ZWÓD — część instalacji piorunochronowej,umieszczona wzdłuż najwyższych części chronionegobudynku, która ma zadanie przejmowaniawyładować piorunowych. Przewody łączą zwodyz-♦uziemieniem instalacji i odprowadzają wyładowaniado ziemi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZKI ORGANICZNE

  ZWIĄZKI ORGANICZNE — związki węgla,w których budowie główny zrąb stanowią na ogółwiązania między atomami węgla; ze związkóworganicznych zbudowane są wszystkie żywe organizmy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZOOLOGIA

  ZOOLOGIA — nauka o zwierzętach; zajmujesię systematyką świata zwierzęcego oraz badabudowę ciała, sposób rozmnażania się i trybżycia poszczególnych gatunków zwierząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIERCIADŁO WODY

  ZWIERCIADŁO WODY — powierzchnia wodywyznaczona linią przecięcia się wody z brzegamilub ścianami zbiornika; w zbiornikach zamkniętychzwierciadło wody jest zawsze poziome,w ciekach dostosowuje się do spadku cieku.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZOOMETRIA

  ZOOMETRIA — nauka zajmująca się opisemzwierząt na podstawie ich mierzenia; w zootechnicenajważniejsze znaczenie mają pomiaryliniowe ciała zwierząt oraz pomiary ich ciężaru(ważenie); rzadziej stosuje się mierzenie powierzchnilub objętości (-►biometria).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIERCIADŁO WÓD GRUNTOWYCH

  ZWIERCIADŁO WÓD GRUNTOWYCH —górna granica pierwszej pod powierzchnią ziemi,bezciśnieniowej warstwy wody; ponad zwierciadłowód gruntowych podnosi się woda kapilarna(wloskowata) w granicach zasięgu wznoszenia siękapilarnego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZOOTECHNIKA

  ZOOTECHNIKA — 1) nauka o chowie i hodowliużytkowych zwierząt domowych (-►zwierzętaużytkowa,-►biotechnika), 2) chów i hodowlaużytkowych zwierząt domowych; opiera się nazasadach ekonomiki, techniki i organizacji produkcji,w przeciwieństwie do chowu i hodowlizwierząt amatorskich. Nazwę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIERZĘ

  ZWIERZĘ — organizm żywy o komórkachnieobłonionych, odznacza się cudzożywnością;przeważnie zdolny do samodzielnego poruszaniasię w środowisku; cechuje je reakcja na bodźceświata zewnętrznego i wewnętrznego oraz żywaprzemiana materii; obecnie żyje około milion gatunkówzwierząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt

Do góry