Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ŻELIWO

  ŻELIWO — surówka przetopiona powtórnieze złomem żeliwnym lub stalowym i dodatkami.Żeliwo zawiera zwykle od 2,2 do 3,6% węgla.Węgiel może występować w żeliwie w postacigrafitu, nadając żeliwu barwę szarą (szare żeliwo);takie żeliwo jest płynne i dobrze wypełnia formy,a przedmioty wykonane z niego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻAK

  ŻAK — narzędzie do połowu ryb, używanew jeziorach, rzekach i przy brzegach morza*zastawiane w miejscach przepływu ryb; wykonanez ikaniny sieciowej, rozpiętej na kilku kolistegokształtu drewnianych obręczach; na wewnętrznychkrawędziach obręczy rozpiętych jest kilka,stożkowato uformowanych płatów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWÓJKA GOŹDZIKÓWECZKA

  ZWÓJKA GOŹDZIKÓWECZKA (Tortrix prorubana)— motyl z rodziny zwójkowatych (Tortricidae)',gąsienice długości 20 mm, żółtozielone,pokryte białymi szczecinkami, z żółtobrązowągłową i tarczką grzbietową, trzema parami nógtułowiowych i pięcioma parami przynóży odwłokowych,sprzędzając ze sobą luźno...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻARNA

  ŻARNA — prymitywne urządzenie do mieleniaziarna, składające się z dwu płaskich kolistychkamieni stykających się płaszczyznami; dolnykamień (leżak) jest nieruchomy, górny (biegun)jest obracany wokół osi; stykające się powierzchniekamieni są odpowiednio nacięte; ziarno zasypywaneprzez otwór w środku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWÓJKA WINNICZANKA

  ZWÓJKA WINNICZANKA (Sporganothis pil.Icriana) — motyl z rodziny zwójkowatych (Tortncidae);bardzo żarłoczne gąsienice, długoścido 25 mm, białawozielone z jaśniejszymi brodawkami,7. czarną głową i tarczką, trzema paraminóg tułowiowych i pięcioma parami przynóżyodwłokowych, sprzędzają razem i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻĄDŁO

  ŻĄDŁO — aparat kłujący znajdujący się nakońcu odwłoka u samic (także robotnic) niektórychowadów (np. pszczół); z żądłem połączonyjest gruczoł jadowy zawierający kwaśną wydzielinę(kwas mrówkowy) oraz drobny nieparzystygruczoł z wydzieliną alkaliczną; jad z pierwszegogruczołu działa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWÓJKA ZŁOCIEŃIÓWECZKA

  ZWÓJKA ZŁOCIEŃIÓWECZKA (Cnephasiawahlbomiana) — motyl z rodziny zwójkowatych(Toriricidae); bardzo ruchliwe gąsienice, długoścido 25 mm, żółtawobiałe, jasnoszare lubzielonkawe, z żółtą głow'ą i tarczką z czarnymobrzeżeniem, trzema parami nóg tułowiowychi pięcioma parami przynóży odwłokowych,w maju...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻELAZO

  ŻELAZO, fe rrum (Fe) — powszechnie znanypierwiastek metaliczny, przeważnie dwu- i trójwartościowy,występujący w przyrodzie w postacizwiązków, a tylko wyjątkowo w postaci rodzimej(czystego żelaza). Żelazo wytapia się w wielkichpiecach z rud w postaci tzw. surówki zawierającejok. 4% węgla, stosowanej do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZYGOTA

  ZYGOTA — komórka powstała w wynikuzapłodnienia, tj. połączenia się gamety żeńskiejz męską; komórka ta w porównaniu z gametąma podwójną liczbę chromosomów. Jest onazaczątkiem nowego organizmu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻELAZOWANIE

  ŻELAZOWANIE — elektrolityczne powlekanieczęści metalowych warstwą żelaza. Zelazowaniestosuje się często w naprawach części maszynprzed chromowaniem w celu zaoszczędzeniachromu, jeżeli trzeba nałożyć grubą powłokę.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt

Do góry