Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ŻUCIE

  ŻUCIE — złożony proces polegający na rozrcieraniu i rozdrabnianiu pokarmu, który jednocześniejest odpowiednio naśliniany. Dostatecznieprzeżuty i naśliniony pokarm zostaje uformowanyw kęs i połknięty. Żucie jest aktem odruchowymdowolnie kontrolowanym, tzn. że w każdejchwili może być przerwane, a kęs...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻNIWIARKO-ŁADOWACZ

  ŻNIWIARKO-ŁADOWACZ — maszyna dościnania roślin zielonych o wysokości do 2 mi jednoczesnego ładowania skoszonej masy naprzyczepę doczepianą za maszyną. U nas stosowanyjest żniwiarko-ładowacz E-062, produkcjiNRD. Motowidło nachyla ścinane rośliny naprzyrząd tnący, taki sam jak w kosiarkach, i wrazz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYWICE SYNTETYCZNE

  ŻYWICE SYNTETYCZNE — wielkocząsteczkowesubstancje organiczne będące podstawątworzyw sztucznych; niektóre z nich są stosowanejako tworzywa bez dodatkowych składników.Rozróżniamy żywice: winylowe, akrylowe,fenolaldehydowe, mocznikowe, krzemoorganicznei inne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻÓŁTY ENZYM

  ŻÓŁTY ENZYM — enzym flawinowy katalizującyreakcje oksydoredukcyjne; w skład żółtegoenzymu wchodzi m. in. ryboflawina.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻOŁĄDKOWY SOK

  ŻOŁĄDKOWY SOK — bezbarwny, przezroczystypłyn, o silnie kwaśnym odczynie, wytwarzanyprzez komórki gruczołowe żołądka; zawierakilka enzymów działających głównie na białkoi w małym stopniu na tłuszcz. Wydzielanie sokużołądkowego przebiega w dwóch fazach.F a z a n e r w o w a albo o d r u c h o w a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻURAW BUDOWLANY

  ŻURAW BUDOWLANY — urządzenie do podnoszeniai opuszczania ładunków oraz przemieszczaniaich w płaszczyźnie poziomej przez obrótramienia zwanego wysięgnikiem. Pod względemkonstrukcji rozróżniamy żurawie stałe i przesuwne.Cechami charakterystycznymi żurawia są:udźwig, wysięg i użyteczna wysokość...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻÓŁTA BAKTERIOZA HIACYNTÓW

  ŻÓŁTA BAKTERIOZA HIACYNTÓW —bardzo groźna, podlegająca kwarantannie chorobahiacyntów. O b j a w y : we wczesnymokresie rozwoju choroby na przekroju poprzecznymmięsistych łusek widoczne ną małe, żółteplamki, z których przy naciśnięciu cebuli sączysię żółty, śluzowaty płyn (zawiesina bakterii),na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻERDZIE

  ŻERDZIE — strzały drzew grubości 7—14 cmwraz z korą w odległości 1 m od odziomka;znajdują zastosowanie przede wszystkim w gospodarstwachwiejskich na płoty, łaty dachowe itd.Ze strzał brzozowych, dębowych, jesionowych,klonowych, jaworowych i bukowych wyrabia siężerdzie dyszlowe o średnicy 9—13 cm w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻEREMIA

  ŻEREMIA — nawodne lub przybrzeżne stożkowatebudowle (gniazda) bobrów: zbudowanez gałęzi, ziemi i mułu; wewnątrz mają komoręmieszkalną, od której odchodzą chodniki, zazwyczajkończące się pod wodą.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻNIWA

  ŻNIWA — okres zbioru zbóż i innych roślinsprzątanych na nasiona (np. groch). Za początekżniw uważa się rozpoczęcie koszenia żyta. Okreszbioru rzepaku ozimego i jęczmienia ozimegonazywany jest „małymi żniwami”.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /247

  praca w formacie txt

Do góry