Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Adiuwanty (łac. adiuvare - pomagać, wspierać)

  Wspomagacze – subst. pomocnicze znajdującesię w środkach ochrony roślin obok subst.aktywnej lub też dodawane do cieczy roboczej,poprawiające jej skuteczność biol. poprzezmodyfikacje właściwości fiz. Funkcję a.spełniają środki powierzchniowo czynne (surfaktanty)oraz oleje roślinne czy miner. z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aerozolowanie, zamgławianie

  Rozpylanie środków ochrony roślin w postaci aerozolu(mgły) za pomocą specjalnych wytwornicaerozoli, w których preparaty ulegają silnemurozdrobnieniu. Średnica kropel waha się od1 do 50 μm.

  Rozróżniamy aerozole gorące,zimne oraz freonowe. Aerozole gorące wytwarzane są za pomocą wytwornic pulsacyjnych.Z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aeracja

  Napowietrzanie, np. gleby za pomocąnarzędzi lub maszyn spulchniających; takżezabieg pielęgnacyjny na trawnikach intensywnieeksploatowanych. Wykonuje się go maszynamido napowietrzania zwanymi aeratorami,o wielorakich rozwiązaniach konstrukcyjnych.Pod wpływem a. masa korzeni trawwyraźnie się zwiększa, a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aficydy

  W ochronie roślin, chem. środkimszycobójcze. Niektóre a. (np. pirymikarb)wywołują u mszyc produkcję feromonu alarmui dyspersję (rozproszenie się), wskutekczego owady nie mogą zakazić roślin wirusami.Mszyce odporne na te a. nie reagują wydzielaniemferomonu. Inne a. (np. deltametryna)nie indukują...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aerator

  1. ręczne narzędzie do przewietrzaniagleby, niszczenia skorupy i siewek chwastów.Zbudowane jest z kilku elementów roboczychw kształcie gwiazd wykonanych z blachy lubstal. prętów, obracających się na wspólnej osi.

  2. maszyna służąca do aeracji trawników, którejelementami roboczymi są ostro...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aflatoksyna

  Mikotoksyna o silnym działaniumutagennym i rakotwórczym wytwarzanaprzez różne gat. grzybów z rodzajuAspergillus podczas przechowywania artykułówspoż. i pasz w warunkach wysokiej wilgotności.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aeroby, tlenowce

  Organizmy, zwł. drobnoustroje,potrzebujące do swego rozwoju wolnegotlenu. Do tej grupy należy wiele bakteriipożytecznych w roln., np. azotobakter, nitryfikatory,bakterie brodawkowe. Zob. też anaeroby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  A (niem. anmoorig - przybagienny)

  W gleboznawstwie,dobrze zhumifikowana materiaorg., zakumulowana w miner. części gleby w warunkach hydromorfologicznych. Stosuje siędo poziomu gł. A, np. Aa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNU Free Documentation License

  Material licensed under the current version of the license can be used for any purpose, as long as the use meets certain conditions.

  All previous authors of the work must be attributed. All changes to the work must be logged. All derivative works must be licensed under the same license. The full text of the...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Eduteka Dodano /12.03.2013 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Public Domain Dedication

  No Copyright

  The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.

  You can copy, modify, distribute and perform the...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Eduteka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 018

  praca w formacie txt

Do góry