Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Agrobiocenoza, agrocenoza

  Specyficzny typbiocenozy wytworzony na terenach użytkowanychrolniczo (pola, łąki, sady), charakteryzującysię z reguły znacznym uproszczeniem podwzględem składu gatunkowego w porównaniuz biocenozą naturalną oraz osłabionymi możliwościamisamoregulacji, z czego wynikapodatność na choroby i inwazje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /2 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrobiologia, biologia rolnicza

  Nauka o biol.podstawach uprawy i hodowli roślin orazchowu i hod. zwierząt. Wiąże ona teoretycznebadania w dziedzinie biol. z ich praktycznymzastosowaniem w rolnictwie, w celu zwiększeniaplonów roślin uprawnych i właściwościużytkowych zwierząt hodowlanych. A. zajmujesię m.in. aklimatyzacją roślin i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrobiometria

  Nauka zajmująca się wykorzystaniemmetod statystycznych do opisu i analizyzagadnień rolniczych. Problematyka a. dotyczyplanowania i analizy doświadczeń, metod statystycznych w genetyce i hodowli, procesów stochastycznych i in. działań rachunku prawdopodobieństwa, statystyki mat. orazteorii eksperymentu w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ablaktacja

  Szczepienie roślin przez nacięcie ipołączenie gałązek dwóch blisko siebie rosnącychdrzew i krzewów (bez oddzielania odrośliny macierzystej). Odcięcia zrazu od roślinymacierzystej dokonuje się dopiero po jegozrośnięciu z podkładką.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agenda 21

  Najważniejszy z dokumentów przyjętych na konferencji „Szczyt Ziemi” wRio de Janeiro w 1992 r., kreślący wizję stanuśrodowiska i ludzkości oraz wyznaczającyzadania globalne w ochr. środ. na wiek XXI.A. 21 zwraca uwagę na wspólnotę losów ludzi i losu przyrody oraz na konieczności zachowania równowagi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aeroponika

  System produkcji roślinnej bezzastosowania środowiska stałego (uprawa ziemna) lub ciekłego (hydroponika). Woda isole miner. są rozpylane bezpośrednio na korzenieroślin w postaci aerozolu. Optymalniewytworzone sztuczne siedlisko pozwala nauzyskiwanie szybkiego wzrostu i rozwojuroślin.

  W szkółkarstwie a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Acydofile

  Organizmy, które znajdują najkorzystniejszewarunki rozwoju w wodach lubglebach kwaśnych (pH 2,0–3,5). Do a. zaliczasię zarówno rośliny wyższe (np. turzyce,szczaw polny), jak i grzyby niższe (np. z rodzaju Penicillium, Aspergillus) oraz bakterie,np. fermentacji mlekowej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aerosiew

  Siew rzutowy z samolotu lub śmigłowca.A. stosuje się z dobrym efektem zwł.do roślin jarych wczesnego siewu, co maszczególnie duże znaczenie w latach o niekorzystnymprzebiegu pogody, gdy nadmiernawilg. gleby uniemożliwia siew w optymalnymterminie.

  Czynnikiem ograniczającym użyciesamolotów jest przede...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja

  Przystosowanie organizmów roślinnychi zwierzęcych do warunków środowiskaumożliwiające lepsze ich wykorzystanielub względne uniezależnienie od szkodliwychwpływów środowiska. Właściwości a. są dziedzicznei stanowią istotę ewolucji organizmów.

  Przykładem przystosowania się roślindo wegetacji w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aerozol

  Układ, w którym cząsteczki subst.stałych lub kropel cieczy są rozproszone wfazie gazowej. W przypadku pestycydów terminten dotyczy rozproszenia subst. aktywnejznajdującej się w stanie ciekłym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /213

  praca w formacie txt

Do góry