Inne /27 417 prac/

  • Ocena brak

    IMMUNOSUPRESJA I AUTOIMMUNIZACJA

    Immunosupresja Jest stanem obniżonej aktywności immunologicznej organizmu, objawiającym się osłabieniem lub zahamowaniem odpowiedzi immunologicznej . Stan taki może być wynikiem działania różnych czynników. Niekiedy osłabienie odpowiedzi immunologicznej jest wynikiem świadomego, niezbędnego działania...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 652

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Szczepionki atenuowane

    Zawierają pozbawione zjadliwości (atenuowane) szczepy żywych wirusów, które charakteryzują się bardzo zmniejszonymi właściwościami chorobotwórczymi dla człowieka lub ich brakiem, zachowując jednak w pełni właściwości antygenowe. Przykłademtego typu szczepionek przeciwwirusowych są szczepionki...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /11 241

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Grasica

    Rola W grasicy znajdują się komórki nabłonkowe, makrofagi i komórki dendry-tyczne, na których występują w dużej ilości cząsteczki głównego układu zgodności tkankowej (MHC). Komórki te łączą się między sobą wypustkami. W otoczeniu komórek nabłonkowych znajdują się limfocyty pochodzenia...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 139

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Cytokiny, selektyny, integryny

    Cytokiny, selektyny i integryny są związkami zapewniającymi ciągły przekaz informacji między komórkami odpowiedzi immunologicznej. Cytokiny działają jako rozpuszczalne mediatory, natomiast selektyny i integryny jako cząsteczki adhezyjne (przylegające) na powierzchni komórek umożliwiają bezpośrednie...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 378

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Budowa cząsteczkowa przeciwciała

    Cząsteczka przeciwciała składa się z jednej lub kilku podstawowych podjed-nostek, a każda podjednostka zbudowana jest z czterech łańcuchów: dwóch identycznych łańcuchów ciężkich (ang. heavy - H) i dwóch identycznych łańcuchów lekkich (ang. light - L), związanych między sobą mostkami di-siarczkowymi...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 251

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Mechanizmy zabijania drobnoustrojów przez komórki żerne

    Endocytoza Termin endocytoza określa ogólnie zdolność do pobierania materiału zewnętrznego przez komórkę. Endocytoza obejmuje dwa procesy: pinocy-tozę, która polega na pochłanianiu przez komórkę płynów zewnętrznych, i fagocytozę polegającą na pochłanianiu przez komórki dużych cząsteczek, fragmentów...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 796

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Charakterystyka poszczególnych klas immunoglobuin

    Immunoglobulina G (IgG) jest monomerem, w prawidłowym stanie stanowi około 80% wszystkich immunoglobułin surowicy człowieka. Można wyróżnić 4 podklasy IgG, oznaczone symbolami: IgGl, IgG2, IgG3, IgG4. IgG stanowi główną immunoglobulinę w odpowiedzi wtórnej (powstałej po powtórnym wprowadzeniu tego samego...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 923

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Odporność swoista w zakażeniach

    Odporność swoista nazywana jest również odpornością nabytą. Rozwój mechanizmów swoistych wymaga dłuższego czasu, ale są one specyficznie ukierunkowane na indywidualne czynniki zakaźne. Biorą w niej udział limfocyty B wytwarzając znajdujące się w płynach ustrojowych rozpuszczalne przeciwciała...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 266

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    REAKCJE ANTYGEN-PRZECIWCIAŁO

    Immunogenność Pełny antygen ma jednocześnie dwie właściwości: immuno-genność i swoistość. Immunogenność to zdolność do wywołania odpowiedzi immunologicznej. Antygeny posiadające tą cechę nazywa się immunogena-mi. Antygeny, które nie są immunogenne, a mają zdolność reagowania z...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /9 647

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Odpowiedź immunologiczna na zakażenia bakteryjne

    Mechanizmy odpornościowe w zakażeniach bakteryjnych uzależnione są od sposobu namnażania się bakterii w organizmie gospodarza, a więc od tego, czy ten proces odbywa się zewnątrzkomórkowo, czy też wewnątrzkomórko-wo. Znaczenie ma również budowa ściany komórkowej bakterii i rodzaj wydzielanych toksyn. W...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 843

    praca w formacie txt

Do góry