Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  IMMUNOSUPRESJA I AUTOIMMUNIZACJA

  Immunosupresja Jest stanem obniżonej aktywności immunologicznej organizmu, objawiającym się osłabieniem lub zahamowaniem odpowiedzi immunologicznej . Stan taki może być wynikiem działania różnych czynników. Niekiedy osłabienie odpowiedzi immunologicznej jest wynikiem świadomego, niezbędnego działania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczepionki atenuowane

  Zawierają pozbawione zjadliwości (atenuowane) szczepy żywych wirusów, które charakteryzują się bardzo zmniejszonymi właściwościami chorobotwórczymi dla człowieka lub ich brakiem, zachowując jednak w pełni właściwości antygenowe. Przykłademtego typu szczepionek przeciwwirusowych są szczepionki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /11 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grasica

  Rola W grasicy znajdują się komórki nabłonkowe, makrofagi i komórki dendry-tyczne, na których występują w dużej ilości cząsteczki głównego układu zgodności tkankowej (MHC). Komórki te łączą się między sobą wypustkami. W otoczeniu komórek nabłonkowych znajdują się limfocyty pochodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cytokiny, selektyny, integryny

  Cytokiny, selektyny i integryny są związkami zapewniającymi ciągły przekaz informacji między komórkami odpowiedzi immunologicznej. Cytokiny działają jako rozpuszczalne mediatory, natomiast selektyny i integryny jako cząsteczki adhezyjne (przylegające) na powierzchni komórek umożliwiają bezpośrednie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa cząsteczkowa przeciwciała

  Cząsteczka przeciwciała składa się z jednej lub kilku podstawowych podjed-nostek, a każda podjednostka zbudowana jest z czterech łańcuchów: dwóch identycznych łańcuchów ciężkich (ang. heavy - H) i dwóch identycznych łańcuchów lekkich (ang. light - L), związanych między sobą mostkami di-siarczkowymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizmy zabijania drobnoustrojów przez komórki żerne

  Endocytoza Termin endocytoza określa ogólnie zdolność do pobierania materiału zewnętrznego przez komórkę. Endocytoza obejmuje dwa procesy: pinocy-tozę, która polega na pochłanianiu przez komórkę płynów zewnętrznych, i fagocytozę polegającą na pochłanianiu przez komórki dużych cząsteczek, fragmentów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka poszczególnych klas immunoglobuin

  Immunoglobulina G (IgG) jest monomerem, w prawidłowym stanie stanowi około 80% wszystkich immunoglobułin surowicy człowieka. Można wyróżnić 4 podklasy IgG, oznaczone symbolami: IgGl, IgG2, IgG3, IgG4. IgG stanowi główną immunoglobulinę w odpowiedzi wtórnej (powstałej po powtórnym wprowadzeniu tego samego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odporność swoista w zakażeniach

  Odporność swoista nazywana jest również odpornością nabytą. Rozwój mechanizmów swoistych wymaga dłuższego czasu, ale są one specyficznie ukierunkowane na indywidualne czynniki zakaźne. Biorą w niej udział limfocyty B wytwarzając znajdujące się w płynach ustrojowych rozpuszczalne przeciwciała...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REAKCJE ANTYGEN-PRZECIWCIAŁO

  Immunogenność Pełny antygen ma jednocześnie dwie właściwości: immuno-genność i swoistość. Immunogenność to zdolność do wywołania odpowiedzi immunologicznej. Antygeny posiadające tą cechę nazywa się immunogena-mi. Antygeny, które nie są immunogenne, a mają zdolność reagowania z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /9 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedź immunologiczna na zakażenia bakteryjne

  Mechanizmy odpornościowe w zakażeniach bakteryjnych uzależnione są od sposobu namnażania się bakterii w organizmie gospodarza, a więc od tego, czy ten proces odbywa się zewnątrzkomórkowo, czy też wewnątrzkomórko-wo. Znaczenie ma również budowa ściany komórkowej bakterii i rodzaj wydzielanych toksyn. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 843

  praca w formacie txt

Do góry