Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Anemochoria, wiatrosiewność

  Rozprzestrzenianie się diaspor za pomocą wiatru. Wiatr jestnajwiększym siewcą nasion i owoców, przyczyniasię w konsekwencji do zachwaszczeniaupraw. Jego działanie osłabiają zadrzewieniaśródpolne stanowiące rodzaj filtrów wychwytującychprzenoszone wiatrem diaspory.

  Nasiona i owoce anemochorów mają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropopresja

  Oddziaływanie człowieka naśrodowisko przyr. i występujące w nim biocenozy. Obecna a. ma znaczenie zdecydowanienegatywne. Oddziaływanie a. na glebę toprzede wszystkim zmniejszanie jej pow. przeztrwałą zabudowę mieszkalną, przemysłową,drogową itp. W wyniku działalności górniczejgleby ulegają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anemogamia, wiatropylność

  Zapylanie roślin przez wiatr, np. żyta, kukurydzy, chmielu.Kwiaty roślin wiatropylnych mają wiele cechmorf. i biol. im tylko właściwych. Wytwarzająone olbrzymie ilości ziaren pyłku, zwykledrobnych i lekkich, unoszących się z dużąłatwością w powietrzu, co ułatwia zapylanieroślin. Ziarna pyłku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antyfidanty

  Związki chem. hamujące żerowaniefitofaga lub jego czynności rozrodcze,np. zahamowanie składania przez niego jaj,lecz nie zabijające go i nie odstraszające. A.powodują zahamowanie pobierania pożywienia przez owady, co prowadzi do ich śmiercigłodowej. Pod względem chem. są to alkaloidy,glikozydy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antidotum

  Subst. podawana w celu przeciwdziałaniaskutkom zatrucia środkiem ochronyroślin lub inną trucizną. Może być przepisana ipodana tylko przez lekarza.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antytranspiranty

  Związki chem. obniżającetranspirację roślin. Do a. należą: hydroksysulfoniany,octan fenylortęciowy, kwas abscysynowy i in. A. wytwarzają na pow. liści cienką warstewkę nieprzepuszczającą pary wodnej, a przepuszczalną dla CO2 i O2.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anabioza (gr. anabiósis - ożywianie)

  Stan silnego ograniczenia procesów życiowych wniekorzystnych warunkach bytowania, umożliwiającyorganizmom roślinnym i zwierzęcymprzetrwanie. Organizmy w stanie a. są bardzoodporne na szkodliwe wpływy środowiska.Patogeny niektórych chorób (pierwotniaki,bakterie, grzyby) otaczają się grubą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anaeroby, beztlenowce

  Organizmy które mogążyć w środowisku beztlenowym, pozyskującenergię na drodze procesów oksydoredukcyjnych. Do tej grupy należą liczne bakterie (np. drobnoustroje fermentacyjne) i pasożyty jelit (pierwotniaki, robaki). Zob. też aeroby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agroturystyka

  Alternatywna forma masowejturystyki typu hotelowego, obejmująca różnegorodzaju usługi, począwszy od zakwaterowania,poprzez częściowe lub całodniowewyżywienie, wędkarstwo, jazdę konną, pouczestnictwo gości w pracach gospodarskich.A. wykorzystuje piękno krajobrazu wiejskiegoi uatrakcyjnia gościom pobyt...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  An (antropogeniczny)

  W gleboznawstwie,poziom lub warstwa gleby wytworzona przez człowieka wskutek jego działalności gosp., z wyłączeniem uprawy roli, np. Aan.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /142

  praca w formacie txt

Do góry