Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Arestanty

  W ochronie roślin, związki chem.działające zazwyczaj na receptory smakowe lub węchowe fitofaga i zatrzymujące go na roślinie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autotrofizm, samożywność

  Zdolność wytwarzania przez rośliny zielone i niektóre bakterieorg. związków budulcowych i energet.(np. cukrów, aminokwasów, tłuszczów) zezwiązków nieorg.: CO2, H2O i in., w drodze fotosyntezy lub chemosyntezy. Zob. też heterotrofizm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arfa

  Siatka druciana rozpięta na pochyłej ramie,służąca do przesiewania ziemi kompostowej,piasku, żwiru, drobnego węgla itp.Bardziej strome ustawienie a. pozwala na dokładniejsze przesianie ziemi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azofoska

  Nawóz miner. wieloskładnikowy mieszany, otrzymywany z saletry amonowej,fosforanu amonowego, siarczanu potasowego i siarczanu magnezowego oraz soli zawierających mikroelementy. A. zawiera 13,6% N,1,9% P, 16,0 K, 2,7% Mg, 0,18% Cu, 0,045%Zn, 0,27% Mn, 0,045% B, 0,09% Mo.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atest ekologiczny

  Atest nadawany gospodarstwomekol. spełniającym kryteria rolnictwaekol. A.e. uprawnia do zbytu wyprodukowanychpłodów – wg asortymentu i w ilościachobjętych protokołem inspekcji – ze znakiemtowarowym EKOLAND. Na podstawie protokołuz kontroli gospodarstwa Komisja Atestacji Stowarzyszenia EKOLAND podejmuje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azotany

  Sole kwasu azotowego powstające zazotu amonowego w procesie nitryfikacji. Wwarunkach przenawożenia azotem zachodziniebezpieczeństwo nadmiernej koncentracji a.w glebie, wodach i roślinach. Ich nadmiernaobecność jest bardzo szkodliwa dla zwierząt i ludzi, a także prowadzi do eutrofizacji...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atomizator, atomizer

  W ochronie roślin,urządzenie do opryskiwania drobnokroplistego,wyposażone w rozpylacze rotacyjne stosowanenp. w opryskiwaczach samolotowych i śmigłowcach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arborycydy, silwicydy

  Środki chem. doniszczenia zbędnych krzewów i drzew oraz ichodrośli. Do a. zalicza się także preparaty powodująceusychanie przeznaczonych do wyrębudrzew, co ułatwia następnie zdejmowaniekory i przyspiesza wysychanie drewna.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azotniak

  Miner. nawóz azotowy barwy ciemnoszarejzawierający 20,5% N w postaci cyjanamiduwapnia i ok. 60% CaO. Ob. nie jest produkowany ze względu na nieodpowiednie właściwości fiz. (pylistość) i szkodliwy wpływna rośliny (stosowany bezpośrednio przedsiewem lub pogłównie).

  Mając na uwadze toksyczne działanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atraktanty

  Czynniki mech., np. pułapki lubchem., np. zatrute przynęty, zwabiająceszkodniki (owady, stawonogi, gryzonie). Specyficzną odmianą a. są pułapki świetlne stosowanedo odłowu owadów, by poddać analiziedynamikę ich rozwoju.

  A. używa się doopryskiwania roślin o mało atrakcyjnych kwiatach w celu zwabienia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 022

  praca w formacie txt

Do góry