Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Bank nasion

  Zbiór nagromadzonych w glebie nasion zdolnych do kiełkowania w najbardziej optymalnych warunkach dla danego gatunku.Wyróżnia się:

  1) b.n. krótkotrwałych – nasionazdolne do kiełkowania zaraz po osypaniu;

  2) b.n. długotrwałych – nasiona, które abyrozpoczęły kiełkowanie, muszą przejść okresspoczynku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azotyny

  Sole kwasu azotawego powstającem.in. w glebie jako pośrednie produkty nitryfikacjizwiązków amonowych lub denitryfikacjiazotanów. Wchłonięte do krwi a. mogąpowodować methemoglobinemię.

  Wysoki poziom a. w przewodzie pokarmowym możewywołać zatrucia zwierząt, prowadząc nawetdo śmierci. Zatruciom...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Behawior

  Zachowanie się zwierząt. Zróżnicowanie b. występuje w cyklach dziennych isezonowych w obrębie różnych gatunków, anawet różnych ras zwierząt. B. modyfikowanyjest przez środowisko w miarę wzrostuzwierząt. Wyróżnia się:

  1) b. podczas odżywianiasię;

  2) b. wydalania;

  3) b. seksualny;

  4) b...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie brodawkowe

  B. glebowe z rodzaju Rhizobium i Bradyrhizobium żyjące w symbioziez roślinami motylkowatymi, które tworzą na swych korzeniach narośla, tzw. brodawki korzeniowe. Bakterie te mają zdolność wiązania wolnego azotu, dzięki czemu zaopatrująrośliny w azot (40–550 kg N/ha/rok).

  W wyniku tej symbiozy rośliny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bekon

  Odpowiednio obrobione (bez głowy,stópek i kręgosłupa) i peklowane półtusze wieprzowe z młodych i specjalnie żywionychtuczników mięsnych. Proces technol. produkcjib. składa się z uboju, obróbki, peklowaniaoraz pakowania i transportu. B. ma dużą wartośćtowarową i odżywczą, gdyż – pozbawionykości – w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakteriocydy

  Chem. środki stosowane przeciwko chorobom wywoływanym przez bakterie.Do b. należą antybiotyki, sulfamidy, preparaty miedziowe i in.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakteriofagi (gr. phagein - pożerać)

  Grupa wirusów mająca zdolność rozpuszczania komórekbakterii. Są szkodliwe, gdy atakująbakterie pożyteczne, np. bakterie brodawkoweroślin motylkowatych.

  Działalność b. odbija się ujemnie na wzroście roślin, obniżając ichplon wskutek głodu azotowego. Nadmiernyrozwój b. jest jedną z przyczyn...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azotobakter (Azotobacter)

  Wolno żyjąca wglebie bakteria tlenowa wzbogacająca glebę wazot (20 kg N/ha/rok) poprzez wiązanie go zpowietrza. A. wytwarza też subst. biol. czynnetypu wit., giberelin i auksyn korzystne dlarozwoju roślin. Występuje gł. w glebach żyznycho dobrej strukturze i obojętnym odczynie.

  Do najważniejszych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arenosole

  W systematyce gleboznawczej, typgleb słabo wykształconych ze skał luźnych omiąższości 10–30 cm. Budowa profilu: A–C.Pod poziomem próchnicznym występuje bezpośrednio skała macierzysta.

  A. są wytworzonez różnych skał klastycznych (okruchowych),luźnych, niewęglanowych, gł. z piaskówo głęboko...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autoseksing

  Zróżnicowanie barwy puchu piskląt uzależnione od płci (rasy płcioznaczne).Możliwość łatwego rozpoznawania płcinowo wylężonych piskląt na podstawie różnicyw barwie upierzenia ma duże znaczenie wpraktyce drobiarskiej, pozwala bowiem narozpoznawanie piskląt jednodniowych zgodniez ich przeznaczeniem (do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt

Do góry