Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Bielice

  Typ gleb bielicoziemnych o budowieprofilu: O–Ees–Bh–Bfe–C. Charakterystycznącechą b. jest brak lub bardzo słabe wykształceniepoziomu akumulacyjnego próchnicy iwyraźna akumulacja ściółki. Ze względu nabardzo silne zakwaszenie, bardzo małą buforowośćoraz małą zawartość skł. pok. – b. sąprawie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans paszowy

  Porównawcze zestawieniezapotrzebowania zwierząt na paszę oraz możliwości pokrycia tego zapotrzebowania zapomocą pasz posiadanych i planowanych ze zbioru.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilardowanie

  Nieprawidłowy chód koniapolegający na rozrzucaniu nóg na boki. Kopytazataczają półkola do środka.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biocenologia

  Nauka badająca wpływ czynnikówśrodowiska na zespół organizmów w nimzamieszkujących (biocenozę).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Belka polowa

  Element składowy opryskiwacza do opryskiwania upraw polowych w postaci kilku- lub kilkunasto metrowej rury przewodzącej ciecz, na której rozmieszczone są króćce z rozpylaczami.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpiecznik korpusu pługa

  Mechanizm sprężynowy lub układ hydrauliczny zabezpieczający korpus pługa przed przeciążeniem. B.k. p. umożliwia odchylenie i samoczynny powrót korpusu płużnego do położenia wyjściowegopo ominięciu przeszkody, np. kamienia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterioza

  Choroba roślin wywołana przez bakterie, powodująca więdnięcie roślin, zgniliznę,plamistość, nekrozę. Przykładem b. jest:b. obwódkowa fasoli, b. pierścieniowa ziemniaka.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azotobakteryna

  Szczepionka nawozowa dosporządzania zawiesiny dla roślin niemotylkowychzawierająca żywe komórki azotobakterawiążącego wolny azot z powietrza. Wysiewasię ją z nasionami (rzepaku, kapusty,buraka cukrowego), bulwami (ziemniaka) lubszczepi się nią korzenie rozsady (pomidora) wcelu wzmożenia rozwoju...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Balast

  1. nieaktywny nośnik pestycydu lub nawozu miner. ułatwiający ich stosowanie.

  2. część pobranych w paszy skł. pok., które nieprzyswojone przez organizm w procesie trawienia wydalane są z kałem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azotoks

  Polska nazwa insektycydu kontaktowegoprodukowanego na bazie DDT. Z powodu dużej toksyczności dla ssaków i dużej trwałości wycofany z użycia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt

Do góry