Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Biostymulatory

  Związki org. stosowane wbardzo małych ilościach w produkcji roślinnej,wpływające na przemiany metaboliczne wroślinach i powodujące widoczne zmiany wich rozwoju i wzroście.

  B. pozwalają roślinomna lepsze wykorzystanie warunków, w jakichrosną, wzmacniają kondycję roślin, gdy warunkiuprawy nie są...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bionematocydy

  Biopreparaty grzybowe dozwalczania nicieni. B. stosuje się w uprawachpieczarek oraz pomidorów. Zob. też biopestycydy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bioinżynieria

  Inżynieria biochemiczna, inżynieriabioprocesorowa – dział biotechnologiizajmujący się techn. i ekon. problemami procesówbiotechnologicznych prowadzonych wskali przemysłowej. B. obejmuje badania nadrozwojem i optymalizacją procesów mikrobiologicznychi biochem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biotechnika

  Stosowanie środków techn. ułatwiającychingerencję w naturalny przebiegprocesów życiowych w pożądanym przezczłowieka kierunku.

  Np. w chowie zwierząt dobiotechnicznych metod rozmnażania zaliczasię: sztuczne unasiennianie, synchronizację istymulację rui, wywoływanie superowulacji,wczesne diagnozowanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biopaliwo (gr. bios - życie + paliwo)

  Odnawialne źródło energii otrzymywane z produktówroślinnych w systemie przemysłowym owydajności rocznej ok. 5 tys. ton lub w agrorafineriacho produkcji rocznej 500–1500 t. Wpraktyce możliwe jest otrzymanie dwóch gł.rodzajów b.: alkoholi (ze zbóż, buraków cukrowych,ziemniaków) oraz olejów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bioinżynieria zwierząt

  Nauka zajmująca sięprzetwarzaniem lub adaptacją materiału biol.przez zastosowanie nowocz. metod genetyki,biochemii, fizjologii, embriologii, mikrobiologiii nauk pokrewnych w celu doskonaleniawartości hod. i użytkowej różnych gatunkówzwierząt gospodarskich.

  Przedmiotem badańb.z. są m.in.: diagnostyka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biopestycydy (gr. bios - życie + łac. pestis - zaraza, pomór + –cida od caedere - zabijać)

  Biopreparaty, których składnikiem czynnym sąwirusy (Madex do zwalczania larw owocówkijabłkóweczki), bakterie (Novodor, Bactospeine16000 WP, Thuricide HP, Dipel, Thuridan,Biobit, Bacilan zawierające bakterie Bacillusthurigiensis) lub grzyby (Boverin, Vertalec,Mycotel). Zależnie od przeznaczenia wyróżniasię b...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biologiczne oczyszczanie ścieków

  Oczyszczanie ścieków z wykorzystaniem żywychorganizmów, np. bakterii rozkładających ipobierających subst. zanieczyszczające. Dob.o.ś. używa się naturalnych lub hod. zespołów organizmów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bioinsektycydy

  Biopreparaty do zwalczaniaszkodników. Większość b. oparta jest naszczepie Bacillus thuringiensis. B. służą dozwalczania gąsienic na plantacjach warzyw, wsadach i lasach. B. zwolnione są z pozostałościi okresów karencji, toteż mogą być stosowanedo dnia zbioru roślin. Są nieszkodliwe dlapszczół i in...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bioindykacja

  Określanie zmian w środowiskuza pomocą wskaźników biol. B. jest jedną zpodstawowych metod w monitoringu biol.Wykorzystywane są specyficzne reakcje nadziałanie czynników ograniczających na poziomiekomórkowym, reakcje fizjol. i biochem.komórek, wrażliwość gatunków wskaźnikowychroślin i zwierząt...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /780

  praca w formacie txt

Do góry