Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Bronowanie

  Zabieg uprawowy wykonywanybroną w celu płytkiego spulchnienia roli, pokruszenia brył i skorupy glebowej, zniszczenia chwastów, wyrównania pow. pola oraz przykrycia materiału siewnego, nawozów miner.lub środków ochrony roślin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bonitacja zwierząt

  Ocena wartości hod. iużytkowej zwierząt. B. przeprowadza siępunktowo lub za pomocą umownych znaków(klucza bonitacyjnego) z podkreśleniem zalet iwad ocenianego zwierzęcia. Istota b. polegagł. na tym, że wycenie nie jest poddawanezwierzę jako całość, lecz poszczególne jegopartie i dopiero zsumowanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biotechnologia

  Nauka interdyscyplinarna łącząca biologię, genetykę, biochemię, inżynierięgenet. i mikrobiologię, zajmująca sięotrzymywaniem produktów za pomocą czynnikówbiol., tj. mikroorganizmów, wirusów,komórek zwierzęcych i roślinnych oraz subst. pozakomórkowych i składników komórek.

  Dotyczy to m.in. hodowli...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bronowanie pielęgnacyjne

  B. stosowanepodczas pielęgnowania większości roślinuprawnych w celu:

  1) przeciwdziałania tworzeniusię skorupy glebowej lub jej zniszczenia;

  2) zniszczenia wschodzących chwastów;

  3) umożliwienia przerzedzenia zasiewów lubpobudzenia ich do intensywnego wzrostu;

  4)wymieszania z glebą nawozów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biopreparaty

  1. szczepionki z mikroorganizmamipożytecznymi dla roślin, np. nitragina,azotobakteryna.

  2. dodatki paszowe takie jak:konserwanty i detoksykanty ziemiopłodów,koncentraty pasz, premiksy, hormony, antybiotykipaszowe, probiotyki, kokcydiostatyki,antyoksydanty, preparaty enzymatyczne, aminokwasysyntetyczne, wit...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biologizacja rolnictwa

  Operowanie w rolnictwiegł. biol. czynnikami plonotwórczymi(komposty, obornik, biopreparaty, racjonalnepłodozmiany, fitomelioracje, wysokoplenneodmiany odporne na agrofagi, retencja azotubiol. z roślin motylkowatych) w celu wyprodukowaniazdrowszej żywności i ochronyśrodowiska. Zob. też chemizacja...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bioremediacja

  Technologia usuwania zanieczyszczeń(gł. subst. ropopochodnych) z glebyi wód podziemnych za pomocą żywych mikroorganizmóww celu katalizowania, destrukcjilub transformacji różnego rodzajuzanieczyszczeń w formy mniej szkodliwe. Wb. wykorzystywane są naturalne zdolnościmikroorganizmów do rozkładu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biomagnifikacja

  Gromadzenie, przenoszenie iwzbogacanie do coraz większych stężeń pestycyduw organizmach zajmujących piętrowyżej w piramidzie zależności żywieniowych.W wyniku b. gatunki drapieżne, zajmująceostatnie ogniwa w łańcuchu troficznym, nietylko mogą być narażone na pobieranie z pożywieniemdużych dawek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bioróżnorodność, różnorodność biologiczna

  Zróżnicowanie osobników fito- i zoocenozy.B. należy rozpatrywać na różnych poziomachorganizacji przyrody:

  1) b. gatunkową, czylirozmaitość wszystkich roślin, zwierząt i mikroorganizmówwystępujących na Ziemi;

  2) b.ekol., a więc rozmaitość zgrupowań ekol.,biocenoz, ekosystemów i krajobrazów;

  3)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biomasa

  Masa organizmów żywych (roślin,zwierząt, mikroorganizmów) wyrażona w jednostkachwagowych. Także ilość materii org.wytworzonej przez populację danego środowiskaw jednostce czasu.

  B. stanowi miarę produktywnościbiol. B. pozostawiona na pow.gleby w postaci mulczu (resztki pożniwne,zielony nawóz, chwasty)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /805

  praca w formacie txt

Do góry