Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Buforowość gleby (ang. buffer - bufor, zderzak)

  Zdolność gleby do przeciwdziałaniazmianom swego odczynu powodowanym dopływemjonów kwaśnych lub zasadowych.Wysokie właściwości b. w stosunku do kwasów mają gleby węglanowe oraz ciężkie,silnie próchniczne – niską b. charakteryzująsię gleby lekkie, ubogie w próchnicę i częścikoloidalne.

  Mała b...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bruzdowanie

  Wyorywanie głębokich (25–30 cm) bruzd umożliwiających przyspieszenieodpływu powierzchniowego, a częściowo iusunięcie nadmiernego uwilgotnienia wierzchniejwarstwy roli.

  Bruzdy powinny uchodzićdo rowów lub bruzd zbierających znajdującychsię na granicy pola. Zabieg stosuje sięprzeważnie na glebach o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bukaciarnia

  Budynek do opasania bukatów umożliwiający ujednolicenie diety żywieniowej,w którym stosuje się przeważnie żłobyprzejazdowe.

  W chowie młodego bydła rzeźnegowyróżnia się kilka sposobów utrzymania:

  1) na stanowiskach uwięziowych ściółkowychlub bezściółkowych – konstrukcja stanowisknie odbiega...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brz

  W gleboznawstwie, warstwa torfu brzezinowegotorfowiska przejściowego. Stosuje siędo poziomu gł. O, np. Otprbrz.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bukaty

  Młode, intensywnie żywione bydłorzeźne w wieku ok. 18 mies. Uzyskuje się znich mięso niezbyt przetłuszczone, soczyste ikruche. Na b. przeznacza się cielęta ras mięsnych,mięsno-mlecznych i mieszańce międzyrasowe.Zob. też bukaciarnia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BSE (ang. Bovine Spongiform Encephalopathy)

  Gąbczasta encefalopatia bydła, chorobaCreutzfeldta-Jakoba, choroba szalonych krów– choroba powodująca destrukcję tkanki mózgoweju bydła po raz pierwszy rozpoznana w 1985 r. w Wielkiej Brytanii. Jako czynnikodpowiedzialny za przenoszenie chorobyuznane zostały białka nazywane prionami.

  Białka te...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bukownik

  Cylindryczna maszyna do wycierania(wydobywania) nasion z główek koniczynyi lucerny. Zasadnicza różnica między b. amłocarnią polega na odmiennej budowie urządzeniamłócącego (tarki). Klepisko b. wykonanejest ze stal. siatki, zaś cepy bębna mająkształt listew, rozmieszczonych spiralnie najego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budownictwo ekologiczne

  Budownictwo obejmujące budynki inwentarskie i mieszkalne,suszarnie oraz szklarnie, oddalone odośrodków emisji zanieczyszczeń. W b.e. stosujesię niekonwencjonalne źródła energii, biol.oczyszczalnie ścieków oraz specjalne materiałybudowlane, np. bezołowiowe farby rozpuszczalnew wodzie, słomę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bróg

  Ruchomy daszek na czterech słupachwbitych w ziemię, pod którym przechowujesię siano, zboże lub słomę. Nowocz. b. posiadająurządzenia załadunkowe i rozładunkowe oraz instalacje dosuszające zimnym lub podgrzanym powietrzem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Br

  W gleboznawstwie, akumulacja na miejscu(wzbogacenie in situ) nieiluwialna typowa dlagleb brunatnych. Stosuje się w połączeniu zpoziomem gł. B, np. Bbr w glebach brunatnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /176

  praca w formacie txt

Do góry