Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Chemigacja (ang. chemigation = ros. chemizacija chemizacja + ang. irrigation - nawadnianie)

  W ogrodnictwie, podawanie subst. chem.poprzez system nawodnieniowy. Zależnie odpotrzeb wraz z wodą do nawadniania możliwejest podawanie nawozów (fertygacja), herbicydów,insektycydów, fungicydów, nematocydówlub regulatorów wzrostu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chemizacja rolnictwa

  Metoda intensyfikacji produkcji rolnej, gł. roślinnej, przez zwiększenie zużycia agrochemikaliów.

  Stosowane środki, obok skutków oczekiwanych w postaciefektów produkcyjnych, powodują równieżskutki o charakterze negatywnym. Ich ubocznedziałanie polega m.in. na zaleganiu w glebieprzez określony czas oraz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chemosterylanty

  W ochronie roślin, związkichem. działające sterylizująco na zwierzęta.Można je podawać w przynętach pokarmowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Celność ziarna

  1. odpowiednia wielkość idorodność ziarna.

  2. wyrównanie ziarna – procentowyudział ziarna jęczmienia browarnegoo średnicy powyżej 2,5 mm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chlewnia

  Budynek przeznaczony do chowutrzody chlewnej. Ch. różnią się od innych budynkówinwentarskich cechami wynikającymize specyfiki wymagań środowiskowych.

  Odrębny charakter tych wymagań polega na dużymzróżnicowaniu optymalnych parametrówmikroklimatu zależnie od wieku i stadiumrozwoju fizjol. zwierząt oraz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU)

  Naukowy instytutbranżowy z siedzibą w Słupi Wielkiej w woj.wielkopolskim. Gł. kierunki działalności naukowo-badawczej:

  1) badanie i ocena wartościgosp. odmian roślin uprawnych: roln., warzywnych,ozdobnych i sadowniczych orazokreślanie ich odrębności, wyrównania i trwałości;

  2) rejestracja i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cep

  1. proste narzędzie do ręcznego omłotu.

  2. element roboczy bębna młócącego młocarni w postaci profilowanej, karbowanej listwy stalowej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ca

  W gleboznawstwie, akumulacja węglanuwapnia. Stosuje się w połączeniu z różnymipoziomami gł., przejściowymi i podpoziomamioraz warstwami glebowymi, np. Cca.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Całokształt uprawy roli pod daną roślinę

  Wszystkie zabiegi uprawowe wykonywane wokresie od zbioru przedplonu do zbioru rośliny następczej, obejmujące kilka zespołów uprawek.Zależy on w dużym stopniu od stanowiskaprzeznaczonego dla rośliny w konkretnympłodozmianie. Przy dłuższym okresie przeznaczonymna uprawę roli liczba zespołów iuprawek jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CCC (skrót chlorku chlorocholiny)

  Środek chem. z grupy retardantów przeciwdziałającywyleganiu zbóż. W ogrodnictwie stosowanytakże jako regulator wzrostu. Zob. też antywylegacz.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /162

  praca w formacie txt

Do góry