Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Chów zwierząt

  Zespół zabiegów (żywienie, pielęgnowanie, opieka zdrowotna i in.) zapewniających utrzymanie zwierząt gospodarskichw celu uzyskania od nich określonych produktów (mleka, mięsa, jaj, wełny itp.),pracy lub innych korzyści natury pozagospodarczej.

  Ch.z. w gospodarstwach ekol. odbywasię w budownictwie ekol. i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciecz bordoska

  Fungicyd pochodzenia nieorg.,otrzymywany w wyniku reakcji siarczanumiedzi z wodorotlenkiem wapnia. Najczęściej przygotowuje się ją w drewnianej beczce, gasząc0,5 kg wapna palonego i rozcieńczając zwodą do 50 l.

  W oddzielnym niemetalowympojemniku rozpuszcza się 1 kg rozdrobnionegokrystalicznego siarczanu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chwasty

  Rośliny niepożądane, konkurujące zroślinami uprawnymi na polach, łąkach, wogrodach, lasach itp. Niewątpliwą przewagęnad roślinami uprawnymi daje ch. ich dużapłodność. Niektóre gatunki wydają po kilkanaścielub kilkadziesiąt tysięcy nasion z jednejrośliny. Liczne gatunki wieloletnie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /2 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby płodozmianowe

  Stan patologicznyroślin spowodowany niewłaściwym ich następstwemw płodozmianie, prowadzący dozniżki plonów. Przyczyną ch. p. jest nadmierne nagromadzenie się patogenów chorób grzybowych,szkodników lub szkodliwych związkóww glebie pozostałych po przedplonie. Doch.p. należą: wykoniczynienie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciecz robocza, ciecz użytkowa

  C. w postaci roztworu, emulsji lub zawiesiny, zawierająca chem. środek ochrony roślin, służąca do opryskiwania roślin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chwyt wełny

  Ujęcie wełny dłonią w celuokreślenia jej jakości. Wyróżnia się ch. miękki(w dotyku miękkie włosy, np. u merynosa) iszorstki (w okrywie wełnistej wyczuwalnewłosy rdzeniowe, np. u owiec długowełnistych). Znaczenie tych cech zależy od dalszegoprzeznaczenia surowca, np. w dziewiarstwieceni się wełny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chód koguci

  Nieprawidłowy chód konia podrywającego w stępie gwałtownie tylne nogi,zginając je mocno w stawach skokowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chwyty rzeźnickie

  Ujęcia dłonią stosowaneprzy ocenie przyżyciowej wartości rzeźnej pozwalające określić organoleptycznie stopieńumięśnienia i otłuszczenia zwierzęcia. Jest toocena subiektywna, ale niezmiernie ważna dlarzeczoznawców skupujących zwierzęta, którzyna podstawie wyglądu zwierzęcia oceniająwartość...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chód psi

  Nieprawidłowy chód konia poruszającegosię w wygięciu – ślad wewn. tylnejnogi wypada pomiędzy śladami nóg przednich,a ślad zewn. poza nogami przednimi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciągnik przegubowy

  C. kołowy składający sięz dwuczęściowej ramy, połączonej przegubemo dwóch stopniach swobody, który umożliwiazmniejszenie promienia skrętu c.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /164

  praca w formacie txt

Do góry