Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Czynniki plonotwórcze

  Cz. wpływające napodniesienie wys. plonowania roślin. Wyróżniasię cz.p.:

  1) siedliskowe (pogoda, gleba,rzeźba terenu);

  2) agrotechniczne (przedplon,uprawa roli, nawożenie, nawadnianie, ochronaroślin, pielęgnowanie);

  3) hodowlane (nowegatunki, odmiany, mieszańce).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czarnoziemy, gleby czarnoziemne

  Typ gleb autogenicznych reliktowych wytworzonych zlessów pod wpływem roślinności stepowej, wktórych głęb. poziomu próchnicznego, wykształconegoprzez naturalny proces glebotwórczy,wynosi nie mniej niż 40 cm (ok. 3%próchnicy). Cz. dzieli się na dwa podtypy: cz.niezdegradowane o budowie profilu: A–AC–Cca lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cyrkiel zoometryczny

  Przyrząd do pomiarówgłowy oraz zadu zwierząt gospodarskich składającysię z dwóch łukowatych ramion zakończonychgałkami oraz skalą u podstawy cyrkla,na której odczytuje się wielkość mierzonego pomiaru.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cybatość

  Wada pokroju kłody konia charakteryzującasię większą wys. w kłębie niż krzyżuoraz na ogół płytką i wąską klatką piersiową.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykle biogeochemiczne

  Stałe krążenie pierwiastków między środowiskiem ożywionym (biocenozą) i nieożywionym (biotopem) orazw obrębie tych środowisk. Krążenie to jest wynikiem ścisłych związków świata organizmów żywych ze środowiskiem nieożywionym.Każda działalność człowieka naruszająca równowagę przyrodniczą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cn

  W gleboznawstwie, akumulacja półtoratlenkówi węglanów w postaci konkrecji lubpieprzów, np. Bfecn, Ccacn.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cielętnik

  Budynek przeznaczony do wychowucieląt. Odpowiednio do zmieniających sięwymagań bytowych zwierząt i do ich wiekustosowane są odmienne urządzenia wewn.budynków oraz rozwiązania funkcjonalne,przestrzenne i materiałowo-konstrukcyjne. W okresie odpajania stosuje się zwykle pojedynczeklatki z podłogą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cięcie

  Odcinanie zbytnio zagęszczonych pędówroślin uprawnych, zwł. drzew owocowych,dla ich wzmocnienia i lepszego owocowaniaalbo dla usunięcia pędów chorych lubuszkodzonych. Wyróżnia się następujące rodzaje c.:

  1) na krótkopędy (na owoc) – c. mającena celu usunięcie z drzewa wszystkichdługopędów z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciężkość gleby w uprawie

  Cecha fiz. glebycharakteryzująca wielkość oporów na jakienapotykają narzędzia i maszyny uprawowe.Cecha ta zależy gł. od uziarnienia gleby. Napodstawie tej cechy gleby dzieli się na: lekkie,średnie, ciężkie i minutowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciągnik rolniczy

  Środek transportowy do poruszaniai napędu maszyn i narzędzi rolniczych.C.r. wyposażony jest w podnośnik hydraulicznyi układ zawieszenia narzędzi, służącedo podnoszenia narzędzi zawieszanych wpołożenie transportowe i do opuszczania ich wpołożenie robocze. Wał odbioru mocy umożliwiasprzęganie c. z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /941

  praca w formacie txt

Do góry