Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaj Shigella

  Cechy Składają się na niego 4 gatunki Shigella: S. dysenteriae, S. flexneri, S. boydii i S. sonnei; każdy z nich dzieli się na wiele serotypów. S. sonnei jest odpowiedzialny za większość zakażeń w krajach rozwiniętych, a S. flexneri -w krajach rozwijających się. Zakażenia S. dysenteriae są rzadkie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda PFGE

  W tej metodzie wykorzystuje się cały chromosomowy DNA bakterii, ważne jest zatem, aby zostało ono wyizolowane z komórek w stanie nienaruszonym. Dlatego izolację DNA z komórek bakteryjnych przeprowadza się po zatopieniu bakterii w bloczkach agarozowych. Następnie oczyszczone DNA poddaje się trawieniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLORA FIZJOLOGICZNA

  Człowiek, tak jak wszystkie organizmy wielokomórkowe, współżyje z zasiedlającymi go wspólnotami drobnoustrojów tworzącymi tzw. normalną lub fizjologiczną (mikro)florę. Ocenia się, że liczba komórek drobnoustrojów żyjących stale w ustroju człowieka dziesięciokrotnie przewyższa liczbę komórek ciała...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulacja procesu transkrypcji i translacji

  Bakterie wykształciły różne mechanizmy szybkiej i skutecznej adaptacji do zmian zachodzących w środowisku, głównie do obecności (lub braku) składników odżywczych w ich otoczeniu. Bakterie wykorzystują do syntezy białek informację zawartą w DNA. Na początku na matrycy DNA powstaje kopia RNA (proces ten...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekombinacja genetyczna

  Wymienione między drobnoustrojami fragmenty DNA (niezależnie, w jakim procesie - koniugacji, transformacji czy transdukcji) muszą zostać zintegrowane z chromosomem komórki biorcy, aby mogły ulec ekspresji („przepisaniu” na białko). Dzieje się to w procesie rekombinacji genetycznej. W procesie tym bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyczne metody diagnostyki bakteriologicznej

  Klasyczne metody diagnostyczne do dzisiaj nie utraciły swojej dominującej roli, pomimo rozwoju innych metod i pomimo wad związanych z koniecznością utrzymania bakterii przy życiu. Jest to potrzebne do szczegółowych badań populacji bakterii powodujących zakażenie w postaci „czystej hodowli”, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /6 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hybrydyzacja

  W tej metodzie wykorzystuje się zjawisko komplementamości między kwasami nukleinowymi w komórce i krótkimi jednoniciowymi fragmentami DNA lub RNA, zwanymi sondami molekularnymi. Sondę można otrzymać namnażając niepowtarzalny dla danego drobnoustroju fragment DNA, np. metodą PCR lub w wyniku sztucznej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYFIKACJA BAKTERII

  Podstawową jednostką klasyfikacyjną jest szczep bakterii, czyli grupa komórek o identycznych cechach, które najprawdopodobniej pochodzą od jednej komórki w wyniku podziałów.

  Szczepy o bardzo zbliżonych cechach łączy się w gatunki, które z kolei grupowane są w rodzaje na podstawie podobieństw ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENETYKA BAKTERII

  Genom bakterii składa się z całego DNA bakteryjnego, a więc obejmuje zarówno DNA chromosomalne (czyli zawarte w nukleosomie), jak i elementy genetyczne pozachromosomaine, np. plazmidy. Genom bakterii to 5 min par zasad tworzących dwuniciową, zamkniętą, kolistą cząsteczkę DNA, która jest, ze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnik etiologiczny (przyczynowy) zakażenia

  To drobnoustrój lub inaczej mikroorganizm wywołujący zakażenie makroorganizmu, czyli gospodarza, inaczej określany jako czynnik patogenny, czynnik chorobotwórczy, patogen lub pasożyt (sensu largo, czyli każdy czynnik wywołujący zakażenie, a nie tylko pasożyt w sensie pewnej określonej grupy organizmów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 177

  praca w formacie txt

Do góry