Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Diafototropizm

  Rodzaj fototropizmu polegającyna ustawianiu blaszek liściowych prostopadledo padającego światła z równoczesnym wygięciem całej rośliny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diageotropizm

  Rodzaj plagiogeotropizmu polegającego na wzroście organów rośliny (np.kłączy, rozłogów) pod kątem prostym w stosunkudo kierunku siły ciążenia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diapauza

  Okresowe wstrzymanie procesów życiowych (rozwoju, wzrostu, rozmnażania) pod wpływem niesprzyjających warunków środowiska, np. chłodu, suszy, umożliwiające organizmom przetrwanie takich okresów.Zjawisko to występuje gł. u owadów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dekornizacja, odrożenie

  Usunięcie rogów,stosowane gł. u bydła, w celu zapewnieniabezpieczeństwa personelowi obsługującemuzwierzęta oraz uniknięcia pobodzenia innychzwierząt. D. u bydła dorosłego i młodzieżystarszej jest zabiegiem trudnym i skomplikowanym,dlatego też usuwanie zawiązków rogów przeprowadza się u cieląt w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DDT (dwuchlorodwufenylotrójchloroetan)

  Subst. czynna azotoksu o właściwościach owadobójczych.DDT odegrało ogromną rolę wczasie II wojny światowej. Był bowiem użyty do zwalczania wszy i ochronił wojska alianckieprzed tyfusem. Stosowano go równieżmasowo do zwalczania wszy wiele lat po IIwojnie światowej.

  Obliczono, że do 1953 r.DDT...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Denitryfikacja

  Rozkład związków azotowychpołączony z wydzielaniem się wolnego azotu,zachodzący pod wpływem drobnoustrojówglebowych w warunkach beztlenowych. Procesten jest niekorzystny dla rolnictwa, gdyżzubaża glebę w azot przyswajalny dla roślin.W warunkach naturalnych o przebiegu d. wglebie decydują:

  1) obecność...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decesja

  Wzmożony proces humifikacji i mineralizacji org. składników gleb hydrogenicznych,składający się na proces murszenia iprzebiegający w warunkach zmniejszonegolub przerwanego uwodnienia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dennica

  Dno ula przybite na stałe do korpusu lub odejmowane. D. ruchoma ula wielokorpusowego jest nachylona w kierunku wylotu, co umożliwia odprowadzenie wody, która może dostać się do ula podczas opadów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Defoliacja

  Wywoływanie opadania liści roślinprzez opryskiwanie środkiem chem. (defoliantem)w celu przyspieszenia dojrzewania roślini ułatwienia zbioru. Zabieg ten ma zastosowaniena nasiennych plantacjach wolno dojrzewającychroślin strączkowych, jak łubin, bobik,na 1–3 tyg. przed zbiorem. D. znajdujetakże...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Depot

  Nagromadzenie się pozostałości jakiejśtrucizny środowiskowej w organizmie, np.DDT w tkance tłuszczowej człowieka.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /120

  praca w formacie txt

Do góry